DCO MA NOWY SPRZĘT DO RADIOTERAPII

0 2 września 2019

DCO MA NOWY SPRZĘT DO RADIOTERAPII Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu otrzymało z Ministerstwa Zdrowia 420 tysięcy złotych na sprzęt do radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Celem programu, który ma potrwać do 2024 roku jest m.in. zwiększenie dostępu pacjentów do sprzętu i aparatury medycznej oraz wyrównanie różnic między poszczególnymi regionami Polski. Pieniądze, które otrzymało DCO zostaną przeznaczone na zakup nowej stacji planowania radioterapii. – Dzięki nowej stacji możliwa będzie optymalizacja procesu przygotowania napromieniania chorych poprzez precyzyjne wyznaczenie dawek w tkankach leczonych i w tkankach zdrowych – tłumaczy dr Marzena Janiszewska, szefowa Zakładu Fizyki Medycznej w DCO. – Precyzyjne ustalenie dawek przyczyni się do uzyskania dobrych efektów terapii i jednocześnie zminimalizuje skutki uboczne. DCO jest jednym z 20 ośrodków w Polsce, które pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Priorytetem jest doposażenie właśnie oddziałów radioterapii i ogólnie onkologii. Na liście sprzętu dla szpitali są też mammografy, aparaty HDR do brachyterapii oraz stacje p

Posted in Aktualności, Projekty by admin
0 13 listopada 2017

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach1

I. Dane Zamawiającego

Posted in Aktualności, Ogłoszenia, Projekty by admin
0 2 marca 2017

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor Dolnośląskie Centrum Onkologii serdecznie zaprasza  Panie aktywne zawodowo w wieku 50-69 lat na badania mammograficzne w ramach realizacji Projektu: “Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2018 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego (8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się). Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości kobiet aktywnych zawodowo z terenu województwa dolnośląskiego oraz wykonanie badań mammograficznych 4000 kobiet aktywnych zawodowo, zamieszkujących subregion wrocławski i m. Wrocław. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Rekrutacji Uczestniczek Projektu. Do badania można przystąpić po uprzedniej rejestracji telefonicznej lub internetowej. – rejestracja telefoniczna pn. – pt. w godz. 08:00-15:00 pod numerem tele

Posted in Aktualności, Projekty by ADMIN
0 15 grudnia 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16

 

Tytuł projektu:

Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie 3 województw.

Cel partnerstwa:

  • Wzrost świadomości społecznej na te

Posted in Aktualności, Projekty by admin
0 20 października 2016

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor“Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018”

Szanowni Państwo

W ramach projektu „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu Profilaktyki Raka Piersi” w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 -2018” Dolnośląskie Centrum Onkologii planuje bezpłatne szkolenie z języka migowego dla kadry medycznej (i okołomedycznej):

Terminy Spotkań

  • I termin – 29-30.10.2016r.
  • II termin – 5-6.11.2016r.
  • III termin – 12-13.11.2016r.
  • IV termin – 19-20.11.2016 r.
  • V termin – 26-27.11.2016 r.
  • VI termin – 3-4.12.2016 r.
  • w godzinach 9.00 – 12.45

Prosimy chętnych o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu wypełniając deklarację uczestnictwa w projekcie i wysyłając podpisany s

Posted in Aktualności, Projekty by admin
0 18 października 2016

Szanowni Państwo

Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki na szkolenie dotyczące profilaktyki raka piersi finansowane z funduszy unijnych

Szklarska Poręba 22-23 października Hotel Bornit **** – szkolenie, nocleg wraz z pełnym wyżywieniem bezpłatnie

Chętnych prosimy o pilne wypełnienie zgłoszenia (załącznik) i wysłanie na adres: a.kopka@pracodawcyzdrowia.pl

Posted in Aktualności, Projekty by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support