OGŁOSZENIE O KONKURSIE Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II

0 4 czerwca 2019

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896),

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 31 maja 2019

Wymagania zawodowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie: biologia, biotechnologia lub kierunki pokrewne,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub praca magisterska wykonana technikami biologii molekularnej wraz z opinią promotora,
 • znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym,
 • silna motywacja do pracy, chęć nauki nowych technik laboratoryjnych oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole

  Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych:

 • udział w wykonywaniu podstawowych czynności laboratoryjnych takich jak izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, NGS
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w zakresie biologii molekularnej,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych,
 • przyjmowanie i opracowywanie materiału biologicznego z badań klinicznych,
 • przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny,
 • opracowywanie procedur,

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 19 lutego 2019

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 • naliczanie wynagrodzeń wraz z zespołem płacowym, w tym nadzór nad przebiegiem procesu naliczania i koordynowanie procesu naliczania,
 • naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych,
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS,
 • umiejętność sporządzania korekt ZUS,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP),
 • wsparcie kierownictwa w zakresie zapewnienia zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi funkcjonowania komórki płacowej,
 • udział w kształtowaniu wewnętrznych przepisów w zakresie płacowym.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • doskonała, praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista w organizacji za

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 16 listopada 2018

Publiczna prezentacja założeń projektu

Cyfrowe katalogi zanonimizowanych danych klinicznych z zakresu onkologii wraz z wybranymi wirtualnymi preparatami histopatologicznymi ze zbiorów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – ONCODATA

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by admin
0 26 października 2018

Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych: Zgłoszenia należy składać w terminie do 05.11.2018. do godz. 13.00 pocztą e-mail na szozda.m@dco.com.pl (zastrzegamy sobie prawo brania pod uwagę tylko dokumentów otrzymanych do dnia 05.11.2018)  Oferujemy: Stanowisko pracy o innej specyfice niż typowa praca apteczna umożliwiające rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz stawiające nowe wyzwania.

 1. Miejsce pracy w placówce o dobrej sytuacji finansowej dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
 2. Praca w „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych” zorganizowanej z uwzględnieniem aktualnych standardów i wyposażonej w wysokiej klasy urządzenia (m.in. specjalne komory laminarne przeznaczone do pracy z cytostatykami, system informatyczny wspierający produkcję leków).
 3. W ramach różnych form wsparcia socjalnego dostępna jest możliwość dofinansowania pakietu sportowego.

Wymagania

 1. Wymagania niezbędne:

1.1.   Wykształcenie wyższe farmaceutyczne (dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych oraz „Prawo samodzielnego wykonywania zawodu”)

 1. Wymagania dodatkowe:

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by admin
0 25 września 2018

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni osobę do pracy na stanowisku

POMOCY LABORATORYJNEJ

w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Podstawowe zadania, jakie będą należały nowozatrudnionego Pracownika:

 1. wykonywanie czynności sanitarno-porządkowych,

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 21 września 2018

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

poszukuje magistra farmacji do pracy

w Aptece Szpitalnej

Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych:

Zgłoszenia należy składać w terminie do 28.09.2018 r. do godz. 13.00 osobiście w Dziale Kadr Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, budynek H, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław lub pocztą e-mail na szozda.m@dco.com.pl (zastrzegamy sobie prawo brania pod uwagę tylko dokumentów otrzymanych do dnia 28.09.2018 r.)

Oferujemy:

 1. Stanowisko pracy o innej specyfice niż typowa praca apteczna umożliwiające rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz stawiające nowe wyzwania.

Posted in Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 12 września 2018

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

Lekarzy Anestezjologów

Poszukujemy specjalistów anestezjologów i rezydentów ostatniego roku specjalizacji, którzy nie boją się wyzwań jakie niesie nowoczesna medycyna i szukają interesującej i rozwojowej pracy.

Jesteśmy największym ośrodkiem onkologicznym na Dolnym Śląsku i mamy ambicję, aby stać się liderem onkologii w Polsce.

Wykonujemy około 3 tysięcy zbiegów operacyjnych rocznie w zakresie chirurgii przewodu pokarmowego, ginekologii onkologicznej, chirurgii piersi, urologii i chirurgii guzów tkanek miękkich.

Intensywnie rozwijamy nasza bazę diagnostyczną i naukową. Ostatnio uzyskaliśmy status jednostki naukowej. Posiadamy również akredytację ISO i CMJ

W planach jest budowa nowoczesnego Centrum Onkologii

Oferujemy interesującą pracę, możliwość rozwoju, system konsultancki, elastyczne warunki pracy i atrakcyjne zarobki

Posted in Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 31 lipca 2018

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

osobę do pracy w Dziale Organizacji i Kadr

na stanowisku

SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNYCH

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 1. przygotowywanie dokumentów do konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

 2. redakcja zarządzeń wewnętrznych i prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych, a także centralnego rejestru umów,

 3. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejes

Posted in Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 11 czerwca 2018

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

osoby do pracy na stanowisku

SALOWA/ SALOWO-NOSZOWY

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionych Pracowników:

 1. wykonywanie czynności higieniczno-porządkowych/ porządkowych,

 2. pomoc przy transporcie chorych

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 1. wykształcenie podstawowe,

 2. odpowiedzialność za powierzone zadania,

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by Dorota Sęk
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support