OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko: NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

0 12 grudnia 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Hirszfelda 12 we Wrocławiu, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Posted in Aktualności, Konkursy, Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 30 października 2019

Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest najem: 3 miejsc o powierzchni 1,5 m² każde z przeznaczeniem na : – automat z napojami gorącymi (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę), – automat z zimnymi napojami (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę), – automat z przekąskami suchymi,(1 miejsce) za zryczałtowaną kwotę za 1 miejsce nie mniejszą niż 542,00 zł miesięcznie netto. Istnieje możliwość składania ofert na wynajem tylko jednego lub dwóch miejsc.

Posted in Konkursy, Ogłoszenia by ADMIN
0 16 lipca 2019

TECHNIK EKG w ZAKŁADZIE RADIOLOGII

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 1. wykonywanie badań EKG, spirometrii i audiometrii,

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 1. Wykształcenie: technik elektroradiologii,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. odpowiedzialność za powierzone zadania,

 4. komunikatywność.

Oferujemy:

Posted in Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 12 lipca 2019

PRZEDMIOT PRZETARGU:   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest najem: 3 miejsc o powierzchni 1,5 m² każde z przeznaczeniem na : – automat z napojami gorącymi (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę), – automat z zimnymi napojami (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę), – automat z przekąskami suchymi,(1 miejsce) za zryczałtowaną kwotę za 1 miejsce nie mniejszą niż 775,00 zł miesięcznie netto.   Istnieje możliwość składania ofert na wynajem tylko jednego lub dwóch miejsc.   WYMAGANIA DOTYCZACE OFERTY: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1. Oferta powinna zawierać: a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia b) dane o oferencie: nazwę i siedzibę ,NIP,lub/i dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania ( oferent będący przedsiebiorcą wpisany do właściwego rejestru powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru sądowego) c) proponowaną cenę za przedmiot przetargu nie mniejszą niż 775,00 zł netto za jedno miejsce   TERMIN I WARUNKI PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2019 r. o godz. 10:30 w bud. H pok.315 w siedzibie DCO oferty należy składać w pok.205 II piętro bud. F do 01.08.2019 r do godz. 10:00
 2. Przed przystąpieniem do przetar

Posted in Aktualności, Konkursy, Ogłoszenia by ADMIN
0 10 czerwca 2019

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni 

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH

  Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 • systematyczne prowadzenie napraw, konserwacji i bieżących remontów instalacji sanitarnych,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń sanitarnych i energetycznych,
 • kontrolowanie pobierania materiałów z magazynu i nadzór nad rozliczaniem się z tych materiałów przez konserwatorów,
 • kontrolowanie efektywnego gospodarowania przez konserwatorów powierzonymi materiałami i narzędziami,
 • kontrola i nadzór nad eksploatacją:
 1. instalacji sygnalizacyjnej awarii gazów medycznych,
 2. instalacji wody, CO, kanalizacji, układów chłodzenia

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by admin
0 4 czerwca 2019

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896),

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 31 maja 2019

Wymagania zawodowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie: biologia, biotechnologia lub kierunki pokrewne,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub praca magisterska wykonana technikami biologii molekularnej wraz z opinią promotora,
 • znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym,
 • silna motywacja do pracy, chęć nauki nowych technik laboratoryjnych oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole

  Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych:

 • udział w wykonywaniu podstawowych czynności laboratoryjnych takich jak izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, NGS
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w zakresie biologii molekularnej,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych,
 • przyjmowanie i opracowywanie materiału biologicznego z badań klinicznych,
 • przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny,
 • opracowywanie procedur,

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 19 lutego 2019

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 • naliczanie wynagrodzeń wraz z zespołem płacowym, w tym nadzór nad przebiegiem procesu naliczania i koordynowanie procesu naliczania,
 • naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych,
 • sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS,
 • umiejętność sporządzania korekt ZUS,
 • reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP),
 • wsparcie kierownictwa w zakresie zapewnienia zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi funkcjonowania komórki płacowej,
 • udział w kształtowaniu wewnętrznych przepisów w zakresie płacowym.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • doskonała, praktyczna znajomość przepisów prawa w zakresie płac, ubezpieczeń społecznych, zasiłków, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista w organizacji za

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 16 listopada 2018

Publiczna prezentacja założeń projektu

Cyfrowe katalogi zanonimizowanych danych klinicznych z zakresu onkologii wraz z wybranymi wirtualnymi preparatami histopatologicznymi ze zbiorów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu – ONCODATA

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by admin
0 26 października 2018

Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych: Zgłoszenia należy składać w terminie do 05.11.2018. do godz. 13.00 pocztą e-mail na szozda.m@dco.com.pl (zastrzegamy sobie prawo brania pod uwagę tylko dokumentów otrzymanych do dnia 05.11.2018)  Oferujemy: Stanowisko pracy o innej specyfice niż typowa praca apteczna umożliwiające rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz stawiające nowe wyzwania.

 1. Miejsce pracy w placówce o dobrej sytuacji finansowej dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
 2. Praca w „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych” zorganizowanej z uwzględnieniem aktualnych standardów i wyposażonej w wysokiej klasy urządzenia (m.in. specjalne komory laminarne przeznaczone do pracy z cytostatykami, system informatyczny wspierający produkcję leków).
 3. W ramach różnych form wsparcia socjalnego dostępna jest możliwość dofinansowania pakietu sportowego.

Wymagania

 1. Wymagania niezbędne:

1.1.   Wykształcenie wyższe farmaceutyczne (dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych oraz „Prawo samodzielnego wykonywania zawodu”)

 1. Wymagania dodatkowe:

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support