Kategoria: News

11 grudnia 2020

W Dolnośląskim Centrum Onkologii uruchomiliśmy nową Pracownię Endoskopii w budynku Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej na I piętrze (BUDYNEK H).

Inwestycja ma umożliwić pacjentom onkologicznym łatwiejszy i szybszy dostęp do kompleksowej diagnostyki endoskopowej.

W pracowni będą wykonywane – w trybie ambulatoryjnym – badania gastroskopii i kolonoskopii dla pacjentów DCO oraz osób, które będą kierowane na badania z innych ośrodków.

Kierownikiem nowej Pracowni Endoskopii został lek. Bartosz Ceglarski, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Już wkrótce w pracowni będą także wykonywane badania kolonoskopii w ramach ministerialnego programu przesiewowego. Jest to wczesna diagnostyka w kierunku nowotworów jelita grubego.

 

Przypominamy, że na badania profilaktyczne można się zarejestrować pod numerami: 71/36 89 564 oraz kom. 781 440 181 od 8:00 do 14:30.

Nowa pracownia dysponuje nowoczesnym sprzętem endoskopowym oraz urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekowania endoskopów.

Posted in Aktualności, News by admin
31 października 2019

Wrocław, 31.10.2019r.

Szanowni Państwo,

Administrator danych osobowych, jakim jest Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12 (dalej DCO), niniejszym informuje o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych związanych z incydentem do jakiego doszło w dniu 28 października 2019r. podczas prac wdrożeniowych prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, z którym Dolnośląskie Centrum Onkologii ma podpisaną umowę o współpracy.

Do możliwego naruszenia danych mogło dojść w wyniku zaginięcia / prawdopodobnej kradzieży laptopa, który należał do pracownika  firmy zewnętrznej, działającej na zlecenie firmy CGM, która jest dostawcą usług informatycznych dla DCO, a tym samym utraty także danych osobowych znajdujących się na dysku laptopa, w szczególności danych osobowych pacjentów oraz danych osobowych pracowników lub współpracowników DCO.

Posted in Aktualności, News by admin
21 lutego 2018

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO DO PRACOWNI BADAŃ GENETYCZNYCH

Wymagania zawodowe stawiane przez Pracodawcę:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,

 2. aktualne prawo do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego i wpis na listę Diagnostów Laboratoryjnych,

 3. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub doktorat z biologii molekularnej, biologii medycznej lub dyscypliny pokrewnej,

 4. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

 5. znajomość programów komputerowych w środowisku Windows oraz znajomość genetycznych baz danych,

 6. silna motywacja do pracy oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres,

 7. umiejętność pracy w zespole.

Podstawowe zadania, jakie będą należały nowozatrudnionego Pracownika:

 1. praca laboratoryjna: izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, mile widziane doświadczenie w sekwencjonowaniu następnej generacji (NGS),

 2. przygotowywanie zamówień i kontrola zaopatrzenia w odczynniki,

 3. dbałość o sprawność i czystość aparatury naukowo-badawczej,

 4. przygotowanie procedur badawczych zgodnie z normą ISO:17025 (pod nadzorem),

 5. dodatkowym atutem będą odbyte wcześniej szkolenia z techniki NGS.

Spis dokumentów do procesu rekrutacji:

 1. CV z listem motywacyjnym,

 2. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz aktualne PWZDL,

 3. referencje,

 4. podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U.2016, poz. 922)”

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,

 2. nowoczesny i wysokiej jakości warsztat badawczy,

 3. stały rozwój zawodowy, możliwość rozpoczęcia specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej,

 4. odpowiednie szkolenia oraz możliwość uczestnictwa w projektach badawczych
  i konferencjach krajowych/zagranicznych

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać w siedzibie DCO we Wrocławiu,
Pl. Hirszfelda 12 w budynku H, 3 piętro, pokój 302 lub na adres mailowy:
szozda.m@dco.com.pl do dnia 30 marca 2018 r.

DCO nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu oraz zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

DCO kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Posted in Aktualności, Bez kategorii, News, Ogłoszenia, Szpital by Dorota Sęk
12 września 2016

Koszykarki będą przypominać kobietom o badaniach profilaktycznychKlub Ślęza Wrocław rozpoczął wczoraj współpracę z Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Ideą współpracy Ślęzy z DCO są wspólne działania na rzecz promowania profilaktyki raka piersi. Na spotkaniu w hotelu Radisson Blu Agnieszka Majewska, zawodniczka Ślęzy zaprezentowała koszulkę z logo DCO i różową wstążeczką (symbol walki z rakiem piersi), w której koszykarki będą grać w sezonie 2016/2017. Katarzyna Ziobro-Franczak, prezeska Ślęzy: – Nasze zawodniczki będą nie tylko przypominały kobietom o badaniach, ale też jako klub zdecydowaliśmy się przekazać 10 proc. kontraktu, który podpiszemy ze sponsorem tytularnym na rzecz profilaktyki raka piersi – zapowiedziała. Agnieszka Majewska, koszykarka Ślęzy: – W Polsce to nadal temat tabu: rak. Jako kobiety, zawodniczki chcemy mówić o tym, że warto dbać o zdrowie i regularnie się badać. O dostępnych w DCO badaniach profilaktycznych, a także o nowoczesnych metodach diagnozowania i leczenia raka piersi opowiedzieli lekarze DCO: dr Igor Madej, chirurg i Bartosz Dołęga-Kozierowski, radiolog. Dr Igor Madej: – Choroba może dotknąć niestety także osoby aktywne, np. uprawiające sport, dlatego uważam, że to świetny pomysł, żeby poprzez nasze koszykarki docierać do tej grupy kobiet. Wczesne wykrycie raka daje dużo większe szanse całkowitego wyleczenia. Bartosz Dołęga-Kozierowski dodał, że w Polsce bezpłatne badania mammografii mogą wykonać kobiety między 50 a 69 rokiem życia. Po 40 roku życia zaleca się regularne badanie palpacyjne i USG. W Polsce rocznie notuje się około 16 tys. nowych zachorowań na raka piersi.

Posted in News by admin