Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem – Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM

0 6 czerwca 2016

Wrocław, 06.06.2016.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem : Tomograf Komputerowy SIEMENS SOMATOM Sensation Open, rok prod. 1999, w pełni zmodernizowany w roku 2007, nr seryjny 49415, nr inwentarzowy TIV 40-15/1 . Wartość początkowa w/w aparatu wynosiła 6.783.402,76 zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 (umorzona). Wartość w/w aparatu do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 195.000,00 zł netto (razem z demontażem). – aparat Tomograf Komputerowy jest sprawny. – oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 2. Oferta powinna zawierać: – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania, – proponowaną cenę za przedmiot przetargu w wysokości co naj

Posted in Aktualności, Konkursy by admin
0 30 maja 2016

Wrocław dnia 30.05. 2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym jest komora laminarna, rok zakupu: 1998, nr fabryczny: 98101450, nr inwentarzowy: TIV 43-11/9. Wartość początkowa komory laminarnej wynosiła 23.799,73zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 zł (umorzona). Wartość w/w komory laminarnej do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 7.350,00 zł – Komora laminarna jest sprawna. – Oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 2. Oferta powinna zawierać: – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania – proponowaną cenę za przedmiot przetargu 7.350,00 zł (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – przed przystąpieniem do przetargu uczestnik jest zobowiązany wnieść

Posted in Konkursy by admin
0 18 maja 2016

Wrocław dnia 18.05.2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

 1. Przedmiotem sprzedaży wraz z demontażem jest : aparat RTG do zdjęć ze stołem z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym lampy typ MULTIX TOP P firmy SIEMENS rok prod. 2007 rok instalacji 2007 nr seryjny 1212 nr inwentarzowy TIV 40-2/5 wraz z systemem ucyfrowienia RTG typ FCR CAPSULA XL oraz stojakiem Buckyego VERTIX – aparat RTG jest sprawny . – oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 2. Oferta powinna zawierać: – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania – proponowaną cenę netto (nabywca jest zwolniony z podatku VAT)
 3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia aparatu RTG lub najpóźniej do dnia podpisania umowy kupna –sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 7 dni od dnia zaw

Posted in Konkursy by admin
0 16 maja 2016

Wrocław dnia 16.05. 2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem : Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym komora laminarna, rok zakupu: 1998, nr fabryczny: 98101450, nr inwentarzowy: TIV 43-11/9. Wartość początkowa komory laminarnej wynosiła 23.799,73zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 zł (umorzona). Wartość w/w komory laminarnej do uruchomienia procedury sprzedaży została wyceniona na kwotę 10.500,00 zł – Komora laminarna jest sprawna . – Oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
 2.  Oferta powinna zawierać: – oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia – dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP, lub imię i nazwisko i adres zamieszkania – proponowaną cenę za przedmiot przetargu 10.500 zł (nabywca jest zwolniony z podatku VAT) – przed przystąpieniem

Posted in Konkursy by admin
0 2 maja 2016

Wrocław dnia 02.05.2016 r

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu 53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu .

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem : Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym jest aparat RTG do zdjęć ze stołem z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym lampy typ MULTIX TOP P firmy SIEMENS rok prod. 2007 rok instalacji 2007 nr seryjny 1212 nr inwentarzowy TIV 40-2/5 wraz z systemem ucyfrowienia RTG typ FCR CAPSULA XL oraz stojakiem Buckyego VERTIX o wartości rynkowej 43.117,10 zł brutto wartość księgowa 0,00 zł ( umorzona.)

 • aparat RTG jest sprawny
 • oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Oferta powinna zawierać:

 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
 • dane o oferenci

Posted in Konkursy by admin
0 20 kwietnia 2016

Wrocław dnia 14.04.2016 r.

                             Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

                                  53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

 

Ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony  na sprzedaż wraz z demontażem  środka  trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem :  Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż  wraz z  demontażem środka trwałego, którym jest aparat RTG  do zdjęć ze  stołem  z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym lampy  typ  MULTIX TOP P firmy SIEMENS rok prod.  2007 rok instalacji  2007 nr seryjny 1212 nr inwentarzowy TIV 40-2/5 wraz z  systemem  ucyfrowienia RTG  typ FCR CAPSULA XL  oraz stojakiem Buckyego  VERTIX o wartości rynkowej 61.595,87 zł brutto wartość księgowa 0,00 zł ( umorzona.)

 • aparat RTG jest  sprawny .
 • oferent na własny koszt wraz demontażem zobowiązany jest do wyprowadzenia z pomieszczenia, załadunku i transportu aparatu z DCO najpóźniej  w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2.

Posted in Konkursy by admin
0 18 kwietnia 2016

Wrocław dnia 18.04. 2016 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

53-413 Wrocław ,pl. Hirszfelda 12

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wraz z demontażem :

Przedmiotem przetargu ,pisemnego jest sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego, którym komora laminarna, rok zakupu: 1998, nr fabryczny: 98101450, nr inwentarzowy: TIV 43-11/9. Wartość początkowa komory laminarnej wynosiła 23.799,73zł, wartość księgowa obecnie wynosi 0,00 zł (umorzona). Wartość w/w komory laminarnej do uruch

Posted in Konkursy by admin
0 26 lutego 2016

Wrocław 29.02.2016r.

Odwołanie Konkursu

Zgodnie z Ogłoszeniem Konkursu z dnia 26.02.2016r na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie radiologii w realizowanych programach profilaktycznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia Konkurs zostaje Odwołany z dniem 29.02.2016r.

Dyrektor

Dolnośląskiego Centrum Onkologii

dr hab. n med. Adam Maciejczyk

Posted in Aktualności, Konkursy by admin
0 22 lutego 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aparatu RTG do zdjęć ze stołem z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym, lampy typ MULTIX TOP P firmy SIEMENS, rok prod. 2007, rok instalacji 2007, wraz z systemem ucyfrowienia RTG typ FCR CAPSULA XL oraz stojakiem Bucky’ego VERTIX

Posted in Konkursy by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support