Kategoria: Konkursy

14 października 2015

Wrocław, 14 październik 2015 r.

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12

UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

poprzedzające zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie badań cystoskopowych i konsultacji urologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych przez Udzielającego zamówienia.

W imieniu Komisji Konkursowej
Przewodnicząca Komisji
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n med. Maria Jagas

Posted in Konkursy by admin
2 września 2015

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013.217)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie radiologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.

 

Załączniki:

Posted in Konkursy by admin
30 lipca 2015

Rozstrzygnięcie Konkursu – 30.07.2015

Posted in Konkursy by admin
22 lipca 2015

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS OFERT POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ PODMIOT WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ LUB OSOBY LEGITYMUJĄCE SIĘ NABYCIEM FACHOWYCH KWALIFIKACJI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO NA RZECZ PACJENTÓW DCO WE WROCŁAWIU

 

Posted in Aktualności, Konkursy by admin