DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w zakresie konsultacji, badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie urologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

0 3 września 2018

Ogłoszenie wyniku konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: sekwencjonowania techniką następnej generacji (NGS) pełnej sekwencji kodującej (wszystkich eksonów) genów BRCA1 i BRCA2 – badanie na DNA wyizolowanym z komórek raka jajnika utrwalonych w bloczku parafinowym. Roztrzygniecie konkursu

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 26 kwietnia 2018

Komisja Konkursowa

ogłasza rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

poprzedzającego zawarcie umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu wykonywania badań specjalistycznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 25 kwietnia 2018

Komisja Konkursowa wzywa oferenta do uzupełnienia braków pod rygorem odrzucenia oferty: Informacja do pobrania: Wezwanie do uzupełnienia

Posted in Konkursy by Dorota Sęk
0 24 kwietnia 2018

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 160)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

ZMIENIA TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań specjalistycznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu do dnia 26.04.2018r. do godz. 09.00.

W związku z powyższym ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12 i na stronie internetowej www.dco.com.pl w dniu 26.04.2018r.

W imieniu Komisji Konkursowej, Przewodnicząca Komisji

Posted in Konkursy by Dorota Sęk
0 15 marca 2018

PRZEDMIOT PRZETARGU: Przedmiotem przetargu nieograniczonego (zwanym dalej przetargiem) jest sprzedaż środków trwałych: poz. 1. Myjnia dezynfektor Getinge S-46, rok prod. 2010, nr seryjny W 50019708 ,za kwotę nie mniejszą niż 2.500 zł. , wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite). poz. 2. Myjnia dezynfektor Getinge S-46, rok prod. 2010, nr seryjny W 50019715 , za kwotę nie mnieszą niż 2.500 zł. , wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite). poz. 3. Myjnia dezynfektor Getinge S-46, rok prod. 2010, nr seryjny W 50019714 za kwotę nie mniejszą niż 2.500 zł. wartość netto po uwzględnieniu amortyzacji wynosi 0,00 zł (umorzenie całkowite). WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1. Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych odrębnie co do każdej pozycji – każdego ze środków trwałych 1-3 2. Oferta powinna zwierać: a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia b) dane o oferencie: nazwę i siedzibę, NIP , lub/i dodatkowo imię i nazwisko adres zamieszkania (oferent będący przedsię

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support