DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12 OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie wykonywania sekcji anatomopatologicznej oraz badań histopatologicznych

0 21 listopada 2019

1. Ogłoszenie o konkursie 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert 3. Formularz do złożenia oferty 4. opis kryteriów 5. istotne postanowienia – umowa

Posted in Konkursy by Agnieszka Mikolajczyk
0 30 października 2019

Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest najem: 3 miejsc o powierzchni 1,5 m² każde z przeznaczeniem na : – automat z napojami gorącymi (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę), – automat z zimnymi napojami (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę), – automat z przekąskami suchymi,(1 miejsce) za zryczałtowaną kwotę za 1 miejsce nie mniejszą niż 542,00 zł miesięcznie netto. Istnieje możliwość składania ofert na wynajem tylko jednego lub dwóch miejsc.   WYMAGANIA DOTYCZACE OFERTY: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  1. Oferta powinna zawierać:

a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia b) dane o oferencie: nazwę i siedzibę ,NIP,lub/i dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania ( oferent będący przedsiębiorcą wpisany do właściwego rejestru powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru sądowego) c) proponowaną cenę za przedmiot przetargu nie mniejszą niż 542,00 zł netto za jedno miejsce   TERMIN I WARUNKI PRZETARGU

    1. Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10:30 w bud. H pok.315 w siedzibie DCO oferty należy składać w pok.205 II piętro bud. F do 14.11.2019 r do godz. 10:00
    2. Przed

Posted in Konkursy, Ogłoszenia by ADMIN
0 16 sierpnia 2019

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń  z zakresu wykonywania  badań specjalistycznych na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 

Przedmiot konkursu obejmuje:

przyjęcie obowiązków wykonywania świadczeń w zakresie wykonywania wybranych badań czynników predykcyjnych metodami biologii molekularnej oraz immunohistochemii.

Informacje na temat rodzajów badań znajdują się w dokumentacji konkursowej.

Posted in Aktualności, Konkursy by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support