DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU ZATRUDNI INSPEKTORA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

0 2 września 2020

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

poszukuje

Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 2. Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.
 3. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.
 4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych.
 6. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 7. Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.
 8. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Szpitalu, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 2 września 2020

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

poszukuje

Inspektora ochrony przeciwpożarowej

  Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika:

 1. Realizacja zadań w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego.
 2. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych obiektów i pomieszczeń Szpitala w zakresie zabezpieczania przeciwpożarowego.
 3. Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego.
 4. Sprawowanie nadzoru nad oznakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.
 5. Opracowywanie i aktualizowanie instrukcji alarmowania na wypadek pożaru.
 6. Prowadzenie instruktażu (szkolenia wstępnego) pracowników nowo przyjmowanych do pracy.
 7. Współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania wymogów bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych.
 8. Zgłaszanie wniosków o wyłączenie z użytkowania maszyn,  urządzeń, instalacji lub aparatury grożącej pożarem.
 9. Opracowanie i bieżące aktualizowanie regul

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 2 września 2020

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

poszukuje

Inspektora ds. obrony cywilnej

  Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika:

 1. Opracowanie na podstawie wytycznych jednostek szczebla nadrzędnego Planów dotyczących funkcjonowania Szpitala w sytuacjach wyjątkowych (klęski żywiołowe, mobilizacja).
 2. Opracowanie i utrzymywanie w stałej gotowości planów ewakuacji jednostki w zaistniałych sytuacjach kryzysowych.
 3. Szkolenie personelu w zakresie powierzonych zadań.
 4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji „Stałego Dyżuru”.
 5. Aktualizacja ewidencji osób objętych reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 6. Przyjmowanie, przechowywanie i zapewnienie zgodnego z prawem i wymogami obiegu dokumentów niejawnych i zastrzeżonych.
 7. Realizacja zadań obrony cywilnej.

  Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 1. wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 21 sierpnia 2020
 1. Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to:
  • Wykonywanie dekontaminacji instrumentarium medycznego.

  Wymagania stawiane przez Pracodawcę:  

 1. Wykształcenie średnie: technik sterylizacji medycznej
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność za powierzone zadania,
 4. komunikatywność.

  Oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i udział w szkoleniach,
 3. pracę w przyjaznej atmosferze.

    Oferty (CV) prosimy składać w siedzibie DCO we Wrocławiu, Pl. Hirszfelda 12 w budynku H, 3 piętro, pokój 302 lub za pomocą przycisku „aplikuj” Dodatkowe informacje i zapytania na adres mailowy: koziarz.ewa@dco.com.pl   W treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Zostełem/ am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wyc

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 21 sierpnia 2020

Obszar odpowiedzialności: DCO siedziba we Wrocławiu oraz filie DCO: w Legnicy i Jeleniej Górze

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika to m. in.:

 1. Zapewnienie ciągłości dostaw mediów: c.w., z.w., ciepła, ciepła technologicznego, gazu, gazów medycznych do  budynków szpitala; zapewnienie ciągłości pracy urządzeń medycznych obsługujących specjalistyczne pracownie medyczne; zapewnienie ciągłości pracy urządzeń technicznych;
 2. Nadzór nad urządzeniami i instalacjami technicznymi  sanitarnymi, obiektami budowlanymi,;
 3. Przygotowywanie danych i analiz służących prowadzeniu właściwej polityki energetycznej w firmie;
 4. Nadzorowanie i rozliczanie prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne i konserwatorów szpitala;
 5. Nadzór nad realizowanymi przez Szpital zadaniami remontowo – inwestycyjnymi w branży sanitarnej, w tym: budżetowanie, kontrola przebiegu realizacji, rozliczanie, nadzór nad dokumentacją techniczną;
 6. Przygotowywanie w części technicznej branży sanitarnej, zgodnie z wymaganiami ustawy PZP, opisów przedmiotu zamówienia dla zadań remontowo – inwestycyjnych realizowanych przez Szpital wraz z uczestnictwem w komisjach przetargowych na wyłonienie wykonawców tych zadań;
 7. Wsp

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by ADMIN
0 30 lipca 2020

Uprzejmie informuję, że wyniki badań Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego w formie papierowej wraz z płytą CD Pacjenci odbierać mogą w tymczasowym punkcie wydawania wyników – w kontenerze przy bramie głównej.   Kier. Zakładu Radiologii dr Violetta Sokolska

Posted in Aktualności by ADMIN
0 7 lipca 2020

W sobotę 4 lipca prezydent Andrzej Duda odwiedził Dolnośląskie Centrum Onkologii i wziął udział w briefingu prasowym na dziedzińcu szpitala.

Wizyta prezydenta RP wiąże się z największą inwestycją w regionie – budową nowego centrum onkologii we Wrocławiu.

Posted in Aktualności by admin
0 26 czerwca 2020

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wznowiło realizację Projektu pn. ”Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego- badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Projektu: Ważne! W związku z utrzymanym reżimem sanitarnym, aby wejść na teren DCO po odbiór testu, należy zgodnie z procedurą, przejść przez śluzę epidemiologiczną.   Projekt Realizujemy we współpracy z trzema Podmiotami Leczniczymi, poniżej harmonogram realizacji Projektu w placówkach: Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!!! Sponsorzy Projektu:

Posted in Aktualności by ADMIN
0 5 czerwca 2020

www.hackyeah.pl

Najlepsi programiści zmierzą się z wyzwaniem onkologicznym!

W dniach 5-7 czerwca odbędzie się kolejna edycja największego w Europie hackatonu „HackYeah”, w którym biorą udział programiści, twórcy interfejsów, graficy oraz inne osoby ze świata IT. Hackathon (nazywany również maratonem projektowania) jest wydarzeniem skierowanym do programistów zajmujących się technologiami informatycznymi. Pracują oni nad rozwiązaniem postawionych problemów. Jury wybiera najlepsze projekty. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu postawiło przed uczestnikami tegorocznego „HackYeah” zadanie polegające na stworzeniu modułu do monitorowania prawidłowości przebiegu ścieżki pacjenta onkologicznego. Proces diagnostyki i leczenia onkologicznego jest bardzo złożony – wielu specjalistów zajmuje się pacjentem na różnych etapach terapii. Można ten proces opisać jednak za pomocą skróconej ścieżki. Tzw. ścieżki pacjenta zostały już opracowane w ramach pilotażu skoordynowanej opieki onkologicznej. Najważniejsze jest, aby wyznaczony przez onkologów schemat  postępowania nie był upraszczany l

Posted in Aktualności by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support