DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM POWIERZCHNI STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ DCO.

0 12 lipca 2019

PRZEDMIOT PRZETARGU:   Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest najem: 3 miejsc o powierzchni 1,5 m² każde z przeznaczeniem na : – automat z napojami gorącymi (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę), – automat z zimnymi napojami (1 miejsce z własnym zasobnikiem na wodę), – automat z przekąskami suchymi,(1 miejsce) za zryczałtowaną kwotę za 1 miejsce nie mniejszą niż 775,00 zł miesięcznie netto.   Istnieje możliwość składania ofert na wynajem tylko jednego lub dwóch miejsc.   WYMAGANIA DOTYCZACE OFERTY: DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1. Oferta powinna zawierać: a) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia b) dane o oferencie: nazwę i siedzibę ,NIP,lub/i dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania ( oferent będący przedsiebiorcą wpisany do właściwego rejestru powinien przedłożyć odpis z właściwego rejestru sądowego) c) proponowaną cenę za przedmiot przetargu nie mniejszą niż 775,00 zł netto za jedno miejsce   TERMIN I WARUNKI PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2019 r. o godz. 10:30 w bud. H pok.315 w siedzibie DCO oferty należy składać w pok.205 II piętro bud. F do 01.08.2019 r do godz. 10:00
 2. Przed przystąpieniem do przetar

Posted in Aktualności, Konkursy, Ogłoszenia by Oleksandr Stepanets
0 27 czerwca 2019

Przeczytaj o groźnym wirusie HPV, odpowiedzialnym za powstawanie nowotworów złośliwych głowy i szyi artykuł o HPV

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 21 czerwca 2019

Szanowni Państwo, Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy. Z radością i dumą możemy Państwa poinformować, że projekt utworzenia Centrum Chorób Piersi – Breast Unit został zakwalifikowany do finałowej rundy konkursu. Już 9 lipca na stronie: ec.europa.eu/regiostars będzie można sprawdzić, czy dostaliśmy się do ścisłego finału. Finaliści zostaną zaproszeni na uroczystą ceremonię rozdania nagród w Brukseli 9 października 2019. Nasz projekt konkuruje jednak z około 200 obiektami z całej Unii Europejskiej, w tym także z Polski. Od teraz każdy głos jest na wagę złota! Dlatego gorąco zachęcamy Państwa do zagłosowania na projekt DCO pt. „Breast Unit in Wroclaw, Poland”. Link do głosowania:

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 10 czerwca 2019

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zatrudni 

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH

  Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowozatrudnionego Pracownika to m. in.:

 • systematyczne prowadzenie napraw, konserwacji i bieżących remontów instalacji sanitarnych,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń sanitarnych i energetycznych,
 • kontrolowanie pobierania materiałów z magazynu i nadzór nad rozliczaniem się z tych materiałów przez konserwatorów,
 • kontrolowanie efektywnego gospodarowania przez konserwatorów powierzonymi materiałami i narzędziami,
 • kontrola i nadzór nad eksploatacją:
 1. instalacji sygnalizacyjnej awarii gazów medycznych,
 2. instalacji wody, CO, kanalizacji, układów chłodzenia

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • komunikatywność.

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by admin
0 4 czerwca 2019

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896),

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by Dorota Sęk
0 31 maja 2019

Wymagania zawodowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie: biologia, biotechnologia lub kierunki pokrewne,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub praca magisterska wykonana technikami biologii molekularnej wraz z opinią promotora,
 • znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym,
 • silna motywacja do pracy, chęć nauki nowych technik laboratoryjnych oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole

  Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych:

 • udział w wykonywaniu podstawowych czynności laboratoryjnych takich jak izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, NGS
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w zakresie biologii molekularnej,
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych,
 • przyjmowanie i opracowywanie materiału biologicznego z badań klinicznych,
 • przygotowywanie zamówień na odczynniki i sprzęt laboratoryjny,
 • opracowywanie procedur,

Posted in Aktualności, Ogłoszenia by Oleksandr Stepanets
0 22 maja 2019

2019-06-12 – UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do 14.06.2019 roku do godz. 10:30 Wyniki naboru Wrocław, 22 maja 2019 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.00-010/19 Tytuł projektu: Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów płuc na terenie 3 województw. Obszar realizacji Projektu: województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie.   Wymagania wobec partnerów (partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt):

 1. Organizacja pozarządowa lub partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie proj

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 20 maja 2019

    Wymagania zawodowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub praca magisterska wykonana technikami biologii molekularnej wraz z opinią promotora
 • znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • silna motywacja do pracy, chęć nauki nowych technik laboratoryjnych oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole

     Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych:

 • wykonywanie badań diagnostycznych przy użyciu następujących metod: izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, NGS
 • interpretacja wyników badań
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w zakresie biologii molekularnej
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych
 • przyjmowanie i opracowywanie materiału biologicznego z badań klinicznych
 • przygotowywanie zamówień na odc

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 25 kwietnia 2019

Otworzyliśmy kolejny „unit” narządowy w DCO.   Oddział Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków (ang. Skin Cancer Unit) będzie się specjalizował w leczeniu pacjentów z mięsakami, czerniakami i rakami skóry. Jako drugi ośrodek w Polsce posiadamy aparat do elektrochemioterapii czyli leczenia nieoperacyjnych przerzutów do skóry u chorych na czerniaka i raka piersi. Nowy oddział dysponuje też nowoczesnym gabinetem dermatoskopowym, w którym wydzielono część diagnostyczną ze specjalistyczną aparaturą do badania nowotworów skóry. Jest to m.in. mikroskop konfokalny, dermatoskop cyfrowy i USG. Sprzęt został zakupiony ze środków unijnych i ministerialnych, a wykończenie i umeblowanie umożliwiła Gmina Długołęka.   Dr n. med. Marcin Ziętek, chirurg onkolog i szef Oddziału Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków w DCO:  – W najbliższym czasie planujemy objąć opieką wszystkich pacjentów naszego województwa z rozpoznaniem czerniaka i mięsaka – zapowiada. –  Chcemy zapewnić chorym najbardziej aktualne i zalecane metody leczenia, które są obecnie dostępne w Polsce.   Na nowym oddziale są 24 łóżka, a personel medyczny to 4 specjalistów chirurgii onkologicznej, 1 chirurgii ogólnej

Posted in Aktualności by admin
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support