Aktualności

0 13 lipca 2017

Szanowni Państwo! Informujemy, iż trwa nabór na szkolenia w  ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”. Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców – Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16. Uczestnikami/-czkami projektu mogą być lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.  

                                         Terminarz szkoleń

2-3 wrzesień 2017 r. – Hotel Niemcza SPA, ul. Strzelińska 8, 58-230 Niemcza Tematyka szkoleń: 1) Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ. 2) Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia. 3) Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ. 9-10 wrzesień 2017 r. – Śląsk (trwa wybór hotelu) 1) Wczesna diagnostyka z

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 21 czerwca 2017

Szanowni Państwo Informujemy, iż trwa nabór na szkolenia w  ramach projektu: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców – Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16. Uczestnikami/-czkami projektu mogą być lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną. Pierwsze szkolenia odbędą się w terminie 1-2 lipca w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze. Pozostały wolne miejsca na szkolenia: 1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ I dzień Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii 1h Interpretacja wyników badania spirometrycznego 1h Ćwiczenie wykonywania spirometrii – wykonywanie prób rozkurczowych – interpretacja wyników 2h Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy i POCHP 1h Techniki inhalacji w chor

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 19 czerwca 2017

Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej przy współpracy Zarządu Oddziału Regionalnego we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w dniach 13-15 października 2017 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się

V Konferencja Naukowo Szkoleniowa

Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii”.

Konferencja jest kontynuacją poprzednich szkoleń, które cieszyły się dużym zainteresowaniem a ich celem była próba opracowania standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego na poszczególnych etapach leczenia wybranych chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania procedur izotopowych.

Wszelkie szczegółowe i aktualne informacje o V Konferencji dostępne są w specjalnie uruchomionym serwisie WWW pod adresem http://www.konferencja.ptmn.pl

Posted in Aktualności by admin
0 30 maja 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że odwiedziny osób bliskich w Centrum Chorób Piersi – Breast Unit mogą się odbywać tylko do godz. 19.00.

Ograniczenia te są konieczne, ponieważ nadal jesteśmy w trakcie organizacji pracy oddziału.

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by admin
0 29 maja 2017

W Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu otworzyliśmy pierwsze i jedyne w regionie – Centrum Chorób Piersi – Breast Unit (BU). Nowoczesny szpital rocznie będzie przyjmować blisko 1000 pacjentek. DCO jako pierwszy ośrodek na Dolnym Śląsku będzie przeprowadzał diagnostykę obrazową i biopsyjną najbardziej zaawansowanymi i najnowocześniejszymi technikami.

 

Dr Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu:

Breast Unit to nowa forma podejścia do pacjenta. To system kompleksowego leczenia, w którym w centrum są potrzeby pacjentki. Mamy doskonały zespół specjalistów i nowoczesny sprzęt. Brakowało nam jedynie nowego oddziału. Powstanie Breast Unit to pierwszy etap budowy nowego centrum onkologicznego we Wrocławiu.”

  Breast Unit to przede wszystkim doświadczony zespół specjalistów oraz koncepcja wielodyscyplinarnego i skoordynowanego leczenia nowotworów piersi. Koncepcja ta

0 23 maja 2017

„Badajcie się Drogie Mamy, bo my dzieci Was kochamy” – VIII edycja

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi oraz Fundacją „Razem Wygramy” po raz ósmy organizuje akcję profilaktyczną w przedszkolach. Tuż przed Dniem Matki do przedszkoli na całym Dolnym Śląsku trafią laurki w formie kolorowanek. Każde dziecko dostanie do pokolorowania laurkę, na odwrocie której będzie zamieszczone zaproszenie dla mamy na bezpłatne badanie cytologiczne. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne oraz indywidualne zaproszenie kobiet na bezpłatne badanie cytologiczne poprzez wręczenie laurek swoim mamom przez dzieci. W tym roku ponad 76 000 laurek trafi do blisko 900 przedszkoli. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Posted in Aktualności by admin
0 10 maja 2017

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. W celu przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji Państwa potrzeb w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. https://www.webankieta.pl/ankieta/273977/rozwoj-elektronicznych-uslug-w-dco-podmioty-lecznicze.html Dziękujemy! Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by admin
0 9 maja 2017

Szanowni Państwo,

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia. W celu przeprowadzenia rzetelnej identyfikacji Państwa potrzeb w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. https://www.webankieta.pl/ankieta/273113/rozwoj-elektronicznych-uslug-w-dco-podmioty-gospodarcze.html Dziękujemy! Dyrekcja DCO

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 28 kwietnia 2017

Otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Działanie 2.1 E-usługi publiczne

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne

  Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO), na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17).

1.Cele partnerstwa i zakres

Posted in Aktualności by admin

0 28 kwietnia 2017

IMG_2784 SZPITAL SZUKA ONKOPRZYJACIÓŁ

W Dolnośląskim Centrum Onkologii ruszył projekt “ONKOPRZYJACIEL”. Pomysł jest prosty: pacjenci-wolontariusze po przebytym leczeniu z powodu określonego nowotworu – wspierają nowych chorych z takim samym rozpoznaniem, których czeka leczenie lub są w jego wstępnej fazie. “ONKOPRZYJACIEL” jest projektem unikatowym w skali kraju, choć inspirowaliśmy się podobnymi działaniami, które z powodzeniem stosują kraje skandynawskie (Norwegia). Taki rodzaj wsparcia pozytywnie wpływa na samopoczucie nowych pacjentów oraz sam przebieg leczenia. DCO jest w trakcie tworzenia bazy pacjentów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie i zostać wolontariuszami. Poszukujemy osób dobrej woli, które przeszły leczenie onkologiczne i są gotowe wesprzeć innych. Z wyłonionymi wolontariuszami podpiszemy umowy o współpracy. Każdy z wolontariuszy weźmie udział w szkoleniu na temat udzielnego wsparcia i sposobów komunikacji z nowymi pacjentami. Szkolenie poprowadzą psycholodzy pracujący w DCO. Koordynatorką projektu jest dr Elżbieta Garwacka-Czachor, pełnomocnik ds. praw pacjenta w DCO. Akcję objęli patronatem honorowym: wicemarszałek województwa

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support