Poszukujemy magistrów farmacji do pracy w Pracowni Przygotowywania Leków Cytostatycznych

0 22 maja 2019

Wrocław, 22 maja 2019 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) oraz na podstawie regulaminu konkursu ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, Numer POWR.05.01.00-IP.00-010/19 Tytuł projektu: Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów płuc na terenie 3 województw. Obszar realizacji Projektu: województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie.   Wymagania wobec partnerów (partnerzy w projekcie to podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt):

 1. Organizacja pozarządowa lub partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu prowadzili działania związane z edukacją prozdrowotną dot. profilaktyki nowotworów płuc.

lub

 1. Partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentuj

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 20 maja 2019

    Wymagania zawodowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • aktualne prawo do wykonywania zawodu Diagnosty Laboratoryjnego
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym lub praca magisterska wykonana technikami biologii molekularnej wraz z opinią promotora
 • znajomość technik biologii molekularnej i ich zastosowania w diagnostyce
 • znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • silna motywacja do pracy, chęć nauki nowych technik laboratoryjnych oraz umiejętność organizacji czasu pracy, odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole

     Podstawowy zakres obowiązków pracowniczych:

 • wykonywanie badań diagnostycznych przy użyciu następujących metod: izolacja DNA i RNA z różnych tkanek pochodzenia ludzkiego (świeżych i utrwalonych), zastosowanie technik biologii molekularnej w tym: PCR i jego odmiany, Real-Time PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera, NGS
 • interpretacja wyników badań
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych w zakresie biologii molekularnej
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych
 • przyjmowanie i opracowywanie materiału biologicznego z badań klinicznych
 • przygotowywanie zamówień na odc

Posted in Aktualności, Konkursy by Oleksandr Stepanets
0 25 kwietnia 2019

Otworzyliśmy kolejny „unit” narządowy w DCO.   Oddział Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków (ang. Skin Cancer Unit) będzie się specjalizował w leczeniu pacjentów z mięsakami, czerniakami i rakami skóry. Jako drugi ośrodek w Polsce posiadamy aparat do elektrochemioterapii czyli leczenia nieoperacyjnych przerzutów do skóry u chorych na czerniaka i raka piersi. Nowy oddział dysponuje też nowoczesnym gabinetem dermatoskopowym, w którym wydzielono część diagnostyczną ze specjalistyczną aparaturą do badania nowotworów skóry. Jest to m.in. mikroskop konfokalny, dermatoskop cyfrowy i USG. Sprzęt został zakupiony ze środków unijnych i ministerialnych, a wykończenie i umeblowanie umożliwiła Gmina Długołęka.   Dr n. med. Marcin Ziętek, chirurg onkolog i szef Oddziału Nowotworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków w DCO:  – W najbliższym czasie planujemy objąć opieką wszystkich pacjentów naszego województwa z rozpoznaniem czerniaka i mięsaka – zapowiada. –  Chcemy zapewnić chorym najbardziej aktualne i zalecane metody leczenia, które są obecnie dostępne w Polsce.   Na nowym oddziale są 24 łóżka, a personel medyczny to 4 specjalistów chirurgii onkologicznej, 1 chirurgii ogólnej

Posted in Aktualności by admin
0 25 marca 2019

INFARMA_Certyfikat_1656

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
0 22 marca 2019

Szanowni Pacjenci! Uruchomiliśmy nową infolinię dla pacjentów onkologicznych. Od lutego można dzwonić pod ogólnopolski numer przez całą dobę: 22/755 11 55 Na infolinii pacjent ma możliwość umówienia lub zmiany terminu wizyty w poradni onkologicznej. Każdy, kto ma podejrzenie choroby nowotworowej może zatelefonować pod ten numer. Dyspozytorki udzielą informacji ogólnych na temat postępowania w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania raka. Pacjent dowie się, jak przygotować się do wizyty w szpitalu (na badanie diagnostyczne, operację chemio- lub radioterapię). Na infolinii można też uzyskać informację, w którym ośrodku onkologicznym – blisko naszego miejsca zamieszkania – możemy się leczyć i jakie są terminy oczekiwania na wizytę. Dyspozytorki mogą skierować pacjenta w zależności od rodzaju raka do odpowiedniego ośrodka. Infolinia działa w ramach pilotażu sieci onkologicznej, który obejmuje na razie dwa województwa – Dolny Śląski i Świętokrzyskie. Należy dodać, że pilotaż obejmuje najczęściej występujące nowotwory – piersi, płuca, jelita grubego, jajnika, gruczołu krokowego (prostaty).

Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support