ZAKŁAD BRACHYTERAPII

LOKALIZACJA

ZAKŁAD BRACHYTERAPII

Dolnośląskie Centrum Onkologii
we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

BUDYNEK B, PARTER
Pracownia Brachyterapii I, BUDYNEK B, POZIOM – 1
Pracownia Brachyterapii II, BUDYNEK B, PARTER

KONTAKT
KADRA MEDYCZNA
ZADANIA:

Brachyterapia polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego o wysokiej energii do zniszczenia komórek nowotworowych, przy czym źródło promieniowania znajduje się w bezpośredniej bliskości guza lub w jego wnętrzu.

W Zakładzie Brachyterapii działają dwie pracownie, w których leczeni są między innymi pacjenci z nowotworem złośliwym gruczołu krokowego, piersi, skóry, oskrzela i płuca oraz z nowotworami ginekologicznymi.

U wielu pacjentów brachyterapia stosowana jest jako element leczenia skojarzonego tzn. łącznie z leczeniem operacyjnym lub z teleradioterapią, co pozwala zwiększyć szansę na wyleczenie.

U pozostałych chorych brachyterapia może być wykorzystana jako samodzielna metoda.

Planowanie leczenia odbywa się z wykorzystaniem technik obrazowych, jak USG oraz tomografia komputerowa. W trakcie terapii pacjenci są hospitalizowani na oddziale lub są leczeni w trybie ambulatoryjnym.

Źródłem promieniowania jest pierwiastek promieniotwórczy Ir-192, który znajduje się wewnątrz urządzenia zwanego afterloaderem.