Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie
0 27 marca 2017

unia

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

zostało Partnerem realizowanego przez Pracodawców Zdrowia

projektu pn.: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

 

Lider Projektu: Pracodawcy Zdrowia

Partner Projektu: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

Cel Projektu: podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 240 lekarzy z terenu całej Polski odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

Grupa docelowa Projektu: lekarze z terenu całej Polski, głównie lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych POZ.

 

Projekt przewiduje przeprowadzenie 6 szkoleń.

Lider Projektu – Pracodawcy Zdrowia odpowiada za przeprowadzenie szkolenia nr 1, 2, 3 i 4:

  1. Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz z interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ.
  2. Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba Reno i inne.
  3. Nadciśnienie tętnicze – wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg.
  4. Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.

 

Partner Projektu – DCO odpowiada za przeprowadzenie szkolenia nr 5 i 6:

  1. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia.
  2. Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ.
Posted in Aktualności by Oleksandr Stepanets