Wykaz badań prowadzonych w DCO

Wykaz badań prowadzonych w DCO
0 26 października 2015

Lp.

‚Nr protokołu/Sponsor’

Rozpoznanie

Tytuł badania

Faza badania

Zespół badawczy

 1  Inventiv Health – Pfiezer WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE FAZY III MAJĄCE NA CELU OCENĘ STOSOWANIA AWELUMABU (MSB0010718C) W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z PEGYLOWANĄ LIPOSOMALNĄ DOKSORUBICYNĄ W PORÓWNANIU ZE STOSOWANIEM PEGYLOWANEJ LIPOSOMALNEJ DOKSORUBICYNY W MONOTERAPII U PACJENTEK Z RAKIEM JAJNIKA OPORNYM/NIEWRAŻLIWYM NA LECZENIE ZWIĄZKAMI PLATYNY III dr Cisarż
 2  Roche „Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowane przy użyciu placebo badanie kliniczne fazy III schematu leczenia atezolizumab w skojarzeniu z kobimetynibem i wemurafenibem w porównaniu do placebo w skojarzeniu z kobimetynibem i wemurafenibem u pacjentów uprzednio nieleczonych z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym czerniakiem wykazującym mutację v600 genu BRAF” – TRILOGY (BRAF+) III dr E. Cisarż
 3  CS001P3 Płaskonabłonkowy rak jamy ustnej/podniebienia miękkiego Otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe badanie III fazy porównujące efekty zastosowania iniekcji LI [Multikine®] wraz z leczeniem standardowym do zastosowania wyłącznie leczenia standardowego u pacjentów z zaawansowanym, pierwotnym rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej/podniebienia miękkiego Badanie
III fazy
dr Agata Szulc – Główny Badacz

(ośrodek satelitarny)

 4   L00070 IN 309 F0  Płaskonabłonkowy rak rejonu głowy i szyi Międzynarodowe, wieloośrodkowe, otwarte badanie randomizowane oceniające skuteczność leczenia dożylną winfluniną w skojarzeniu z metotreksatem versus monoterapia metotreksatem u chorych z nawrotowym lub rozsianym rakiem płaskonabłonkowym rejonu głowy i szyi
leczonych wcześniej chemioterapią opartą o pochodne platyny.
Badanie
III fazy
dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż
 5 ALTTO Rak piersi  Adjuvant Lapatinib and/or Trastuzumab Treatment Optimisation – międzynarodowe, wieloośrodkowe, otwarte badanie randomizowane dotyczące leczenia uzupełniającego lapatinibem, trastuzumabem, ich sekwencją oraz ich kombinacją u pacjentek z HER2/ErbB2 dodatnim wczesnym rakiem piersi.   Badanie
III fazy
 dr Beata Ziemba
 6 ATLAS Rak piersi Adjuvant Tamoxifen Longer Against Shorter – międzynarodowe, wieloośrodkowe, otwarte badanie randomizowane w celu określenia optymalnego czasu trwania leczenia uzupełniającego tamoksyfenem we wczesnym raku piersi.   Badanie
III fazy
dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż

 

Posted in Szpital by admin