UDZIAŁ DCO W NOWY PROJEKCIE UE

UDZIAŁ DCO W NOWY PROJEKCIE UE
0 2 sierpnia 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w okresie 01.08.2016 do 30.04.2018 będzie realizatorem projektu pn.
“Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2018 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego (8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się)

Celem głównym projektu będzie zwiększenie świadomości kobiet aktywnych zawodowo z terenu województwa dolnośląskiego oraz wykonanie badań mammograficznych 4000 kobiet aktywnych zawodowo, zamieszkujących subregion wrocławski i m. Wrocław.

Wartość projektu: 953 005, 41 zł

Posted in Aktualności by admin