SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA ONKOLOGICZNA

300x300_Piotr_Hudziec

Kierownik przychodni:

 • dr n. med. Piotr Hudziec

 

Iwona_Dudzic_300x300

Przełożona pielęgniarek SPO:

 • Iwona Dudzic

 

W Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej przyjmują lekarze specjaliści z oddziałów DCO oraz:

Lekarze:

 • lek. Beata Mikuła – laryngolog
 • lek. Artur Rozciecha – chirurg onkolog
 • lek. Henryk Szymkiewicz-  ginekolog
 • lek. Krystyna Hirowska- ginekolog
 • lek. Zbigniew Smorąg, chirurg onkolog
PORADNIE:

W ramach Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej działają następujące poradnie:

 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Radioterapii
 • Poradnia Chemioterapii
 • Poradnia Radioterapii Ginekologicznej
 • Poradnia Ginekologii Onkologicznej
 • Poradnia Profilaktyki Chorób Sutka

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”.

SKIEROWANIA:

SKIEROWANIA WYMAGANE SĄ DO PORADNI:

 • chirurgii onkologicznej
 • pracowni endoskopowej
 • tomografii komputerowej
 • rezonansu magnetycznego
 • medycyny paliatywnej i hospicjum domowego
 • pracowni PET-CT

BEZ SKIEROWANIA PRZYJMUJĄ:

 • poradnia radioterapii
 • poradnia chemioterapii

W Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej działają też:

 • gabinet zabiegowy wykonujący drobne zabiegi chirurgiczne, krioterapię
 • gabinet opatrunkowy dla pacjentów operowanych w DCO
 • gabinet kolposkopii przyjmujący pacjentki w ramach programów profilaktycznych
 • gabinet endoskopii
ZADANIA:

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna jest integralną częścią DCO. Leczymy nieodpłatnie – zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w trybie planowym.

Przyjmujemy pacjentów według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez Ministra Zdrowia.

Prowadzimy opiekę ambulatoryjną, diagnostykę, leczenie, konsultacje i porady lekarskie oraz profilaktykę chorób nowotworowych. Dziennie przyjmujemy około 500 – 600 pacjentów.

Ze względu na duże zainteresowanie pacjentów poradami specjalistów onkologów wprowadziliśmy limity przyjęć do poszczególnych gabinetów.