DZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ

LOKALIZACJA
KONTAKT
KOORDYNATORZY BADAŃ

DZIAŁ KOORDYNACJI BADAŃ 

 • Magdalena Siwczyk-Kępa
  Specjalista ds. naukowo-badawczych
INFORMACJE OGÓLNE

Dlaczego warto prowadzić badania kliniczne w Dolnośląskim Centrum Onkologii?

 • Posiadamy wykwalifikowany zespół specjalistów.
  Nasz zespół to wykwalifikowani specjaliści z zakresu onkologii, chirurgii, ginekologii, onkologii klinicznej, radioterapii, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektach badawczych na rzecz nauki i rozwoju.
 • Nowoczesna aparatura medyczna.
  Szpital wyposażony jest w wysoce specjalistyczny sprzęt do diagnostyki medycznej, w tym TK, MRI, jak również PET, umożliwiający zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii stereotaktycznej i radiochirurgii (SRT i SRS) w najbardziej skomplikowanych przypadkach.
 • Zapewniamy profesjonalne wsparcie farmaceutyczne.
  Apteka szpitalna zapewnia wsparcie zespołom badawczym w realizacji badań klinicznych, prowadząc nadzór na ewidencją oraz prawidłowością warunków przechowywania leków w poszczególnych badaniach.

  W ostatnim czasie powstała przy Aptece Szpitalnej nowoczesna Pracownia Przygotowywania Leków Cytostatycznych, której wyposażenie i organizacja pomieszczeń są zgodne z europejskimi standardami jakościowymi Farmacji Onkologicznej oraz zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Ogromnym postępem jest wprowadzenie Informatycznego Systemu Nadzorującego produkcję wykonywanych leków, który za pośrednictwem zainstalowanych w komorach laminarnych wag kontroluje poprawność przygotowywanych dawek, a za pośrednictwem zainstalowanych w komorach monitorów wyświetla odpowiednie instrukcje dla osoby sporządzającej o kolejnych czynnościach do wykonania. System ten bardzo dokładnie dokumentuje proces wytwarzania leku i jest zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym.

 • Certyfikowany zakład diagnostyki laboratoryjnej.
  Badania laboratoryjne wykonywane są przez personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przy użyciu nowoczesnej aparatury, a gwarantem wiarygodności wyników tych badań jest codziennie prowadzona kontrola wewnątrzlaboratoryjna, a także udział w sprawdzianach zewnętrznych organizacji krajowych i międzynarodowych.
 • Zakład Patomorfologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
  Ma licencję Polskiego Towarzystwa Patomorfologów na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych. Ma też akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalizacyjne z patomorfologii i jako jedyny ośrodek w regionie na szkolenie lekarzy innych specjalności w tej dziedzinie.
 • Dział Koordynacji Badań.
  Nadzór oraz koordynację badań klinicznych realizowanych na terenie szpitala prowadzi specjalnie powołany do tego celu zespół, posiadający wiedzę z zakresu zasad prowadzenia badań klinicznych według wytycznych ICH GCP.

 

| REGULAMIN PROWADZENIA BADAŃ

| WYKAZ BADAŃ PROWADZONYCH W DCO

| INFORMACJE DLA PACJENTÓW