3. ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II

 

dr n. med Józef Forgacz

Kierownik oddziału:

 • dr n. med Józef Forgacz

 

Z-ca kierownika:

 • lek. Zbigniew Smorąg

 

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Elżbieta Marduła

 

Lekarze:

 • lek. Tadeusz Ożga
  (specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)
 • dr n. med. Bartłomiej Szynglarewicz
  (specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)
 • dr n. med. Marcin Ziętek
  (specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)
 • dr n. med. Joanna Mazurak
  (specjalista chirurgii ogólnej)
 • dr n. med. Anatol Lemieszewski
  (specjalista chirurgii ogólnej)
 • lek. Tomasz Michalik
  (specjalista chirurgii ogólnej)
 • lek. Barbara Oleszkiewicz
  (specjalista chirurgii ogólnej)
 • lek. Paweł Tuchendler
  (w trakcie specjalizacji z chirurgii)

oddzial_chir_2

ZADANIA:
 • leczenie oszczędzające raka piersi (w oparciu o diagnostykę przedoperacyjną prowadzoną za pomocą biopsji mammotomicznych oraz oznaczenia lokalizacji zmian w stereotaksji – i innych badaniach obrazowych) – resekcje częściowe piersi leczenia oszczędzające raka piersi z użyciem technik operacyjnych onkoplastycznych, mastektomie podskórne z oszczędzeniem kompleksu otoczka/brodawka, jednoczasowe implantacje protez piersiowych
 • biopsja węzła chłonnego wartowniczego u chorych w przypadkach czerniaka skóry i nisko zaawansowanego raka piersi – przy współpracy z Pracownią Medycyny Nuklearnej
 • leczenie skojarzone raka jelita grubego i raka górnego odcinka przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem raka odbytnicy TME – Total Mesorectal Excision (całkowite wycięcie mesorectum) w leczeniu operacyjnym raka odbytnicy
 • operacje blokowe mięśniaków i guzów tkanek miękkich