2. ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

 

dr hab. Andrzej Wojnar

Kierownik zakładu:

 • dr hab. Andrzej Wojnar
  (profesor nadzwyczajny WSF)

 

Zastępca kierownika:

 • dr n. med. Wojciech Rzeszutko

 

Konsultant naukowy:

 • prof. dr hab. Michał Jeleń
  (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

 

Patomorfolodzy:

 • dr n. med. Elżbieta Suder
 • dr n. med. Janusz Kubacki
 • lek. Edmund Prudlak
 • lek. Monika Setta
 • lek. Łukasz Hałoń
 • lek. Łukasz Fuławka
 • lek. Tomasz Wojciechowski

 

Lekarze asystenci:

 • lek. Ewelina Iwaneczko

 

Technicy analityki:

 • mgr Edyta Kępska
 • mgr Barbara Korzeniowska
 • mgr Paulina Suwara
 • mgr Karolina Żabierek
 • mgr Hanna Stawińska
 • mgr Anna Mataczyno
 • mgr Lucyna Prząda
 • Urszula Waroch
 • Monika Pabiasz
 • Alicja Cieśla

zak_patomorfologii

ZADANIA:

Patomorfologia jest interdyscyplinarnym działem medycyny, który zajmuje się diagnozowaniem schorzeń na podstawie zmian makroskopowych i mikroskopowych. Lekarz patomorfolog rozpoznaje chorobę, ocenia stopień jej zaawansowania.

Weryfikując czynniki predykcyjne (określające odpowiedź na konkretne leki) i czynniki prognostyczne (przewidujące przebieg choroby) – moderuje terapię oraz ocenia skuteczność leczenia.

W zakresie mikroskopii wykorzystuje się preparatykę parafinową lub mrożeniową w badaniach śródoperacyjnych oraz histochemię, immunohistochemię oraz cyfrową analizę obrazu.

Badanie patomorfologiczne/histopatologiczne polega na pobraniu komórek lub tkanki do oglądu pod mikroskopem specjalnie sporządzonego preparatu (badanie cytologiczne, biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa, badanie wycinka tkankowego). Odbywa się ono w trakcie zabiegu i dlatego nie wymaga od pacjenta jakiegoś specjalnego dodatkowego przygotowania poza rutynową procedurą zabiegową.

LICENCJE:

Zakład ma licencję Polskiego Towarzystwa Patomorfologów na wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych. Ma też akredytację Ministerstwa Zdrowia na szkolenie specjalizacyjne z patomorfologii i jako jedyny ośrodek w regionie na szkolenie lekarzy innych specjalności w tej dziedzinie.