11. POMOC PSYCHOLOGICZNA W DCO

LOKALIZACJA
KONTAKT

POMOC PSYCHOLOGICZNA W DCO

Codziennie w godz.:
od 8.00 do 9.00
tel. 71 36 89 494

Marta Duluk
(psycholog, psychoonkolog)

Anna Dudek
(psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy)

Kamila Majchrzak
(psycholog, psychoterapeuta)

Psycholodzy w Poradni
Opieki Paliatywnej:
w każdą środę w godz.:
od 13.00 do 15.00
tel. 71 36 89 419

Aneta Pawłowska-Okowiak
(psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychonkolog,
superwizor Polskiego Towarzystwa Psychonkologicznego)

Anna Dudek
(psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny,
interwent kryzysowy)

Katarzyna Roemer
(psycholog)

Terapia metody Carla Simontona:

Magdalena Sadowska
(psychoonkolog, terapeuta metody Simontona)
tel. 697 509 777

KADRA MEDYCZNA
POMOC PSYCHOLOGICZNA W DCO:

W Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu pracuje 5 psychologów i psychoonkologów, którzy służą wsparciem pacjentom dotkniętym chorobą nowotworową. Psycholodzy prowadzą konsultacje na oddziałach szpitala, ale także istnieje możliwość konsultacji indywidualnej.

 • Jeśli potrzebujesz wsparcia w walce o zdrowie
 • Chcesz poprawić jakość swojego życia
 • Szukasz wsparcia dla swojej rodziny i chcesz poprawić komunikację z bliskimi
 • Próbujesz znaleźć odpowiedzi na dręczące Cię pytania w związku z chorobą
 • Czy po prostu chcesz z kimś porozmawiać – zadzwoń i umów się na spotkanie z psychologiem.
TERAPIA METODY CARLA SIMONTONA:

Magdalena_Sadowska_300x300Magdalena Sadowska jest psychoonkologiem, certyfikowanym terapeutą metody Carla Simontona i technikiem radioterapii. Jest też autorką artykułów i informatorów dla pacjentów onkologicznych. Poza pracą zawodową jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy Chorym „Wygraj Zdrowie”.

 

Dr. Carl Simonton – amerykański lekarz, onkolog-radioterapeuta, pionier psychoonkologii, twórca programu psychoterapeutycznego dla chorych na raka i osób ich wspierających.
Program Simontona stanowił na początku uzupełnienie konwencjonalnego leczenia onkologicznego. Dziś jest uznany w wielu krajach Europy (w tym w Polsce) oraz w USA i Japonii. Jest to pierwszy program psychoterapeutyczny, który w badaniach naukowych wykazał, że uzupełnienie leczenia konwencjonalnego odpowiednią interwencją psychoterapeutyczną, przeciętnie zwiększa długość przeżycia chorych, przy znacznie poprawionej jakości życia.

 

Czym jest terapia Simontona:

Terapia simontonowska jest nowoczesną psychoonkologią interwencyjną i definiowana jest jako całościowy i wszechstronny program interwencji psychoterapeutycznej dla chorych na nowotwory złośliwe. Odnosi się do wszystkich podstawowych sfer ludzkiego życia.

 

Ważne elementy terapii:

 • praca z wyobraźnią
 • kształtowanie zdrowych nawyków
 • zachowania prozdrowotne (asertywność, dieta, ruch )
 • kształtowanie zdrowych myśli, przekonań i postaw ( ich wpływ na emocje i zdrowienie)
 • kształtowanie zdrowego obrazu samego siebie
 • skuteczne radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złością, poczuciem beznadziei i bezradności,
 • poczuciem urazy i krzywdy
 • skuteczne radzenie sobie z codziennymi stresami
 • zwiększanie radości życia
 • wsparcie dla osób bliskich

 

Metoda Simontona obejmuje:

 • terapię indywidualną
 • terapię grupową
 • terapię rodzinną

 

(zródło: www.simonton.pl)