10. PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ i HOSPICJUM DOMOWE

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ
i HOSPICJUM DOMOWE

 

Beata Jarlińska-Krzysztoń

Kierownik:

 • lek. Beata Jarlińska-Krzysztoń

 

Z-ca kierownika:

 • lek. Anna Sułkowska-Smolańska

 

Psycholodzy:

 • Aneta Pawłowska-Okowiak,
 • Katarzyna Roemer
 • Anna Dudek

 

Pracownicy socjalni:

 • Aneta Horodecka
 • Małgorzata Wojtyniak

 

Rehabilitanci:

 • Jolanta Gontlach-Worobiec
 • Magdalena Rybacka
 • Mirosław Stelmachowicz

 

Pielęgniarka koordynująca
i nadzorująca:

 • mgr Ewa Woytoń

 

Lekarze:

 • lek. Aleksandra Droń
 • lek. Adrianna Michalik
 • lek. Włodzimierz Jaśnicki
 • lek. Przemysław Chłódek
 • lek. Piotr Dyś
 • lek. Anna Lisowska-Kasprzyk
 • Feliks Błaszczyk
 • Renata Opalińska
 • Jacek Polański
 • lek. Mariusz Szumielewicz

 

Młodsi asystenci:

 • lek. Ewa Wirth

 

Starszy asystent, konsultant wojewódzki
ds. medycyny paliatywnej:

 • dr n. med. Anna Orońska

 

Pielęgniarki/pielęgniarze:

 • Tomasz Bogacz
 • Małgorzata Nocula
 • mgr Anna Śliwa
 • Maria Leja
 • Aleksandra Boruń
 • Żaneta Jakubowska
 • Ewa Palęcka
 • Elżbieta Ptaszyńska
 • Elżbieta Warkocz

 

Pielęgniarki specjalistki:

 • mgr Halina Cuber
 • Krystyna Mamełka
 • Ilona Mroczkowska
 • Ewa Nowicka
 • Alicja Nowojewska
 • Anna Osika
 • Lidia Curyło
 • Aleksandra Matyja
 • mgr Małgorzata Sobczak

 

Instruktor terapii zajęciowej:

 • Hanna Wołoszyn
ZADANIA:

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Opieką paliatywno-hospicyjną według zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia mogą być objęci pacjenci z następującymi chorobami:

 • nowotwory
 • zakażenia OUN wywołane wirusami powolnymi
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA
 • kardiomiopatia – w okresie schyłkowym
 • niewydolność oddechowa- zaawansowana
 • owrzodzenie odleżynowe

Opieka paliatywna i hospicyjna obejmuje również wspomaganie rodzin chorych w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia i żałoby.

Przy DCO we Wrocławiu od 1994 roku działa zespół domowej opieki paliatywnej, obecnie w formie Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego.

Chorzy mogą zgłaszać się osobiście lub przez członka rodziny.

Do przyjęcia do opieki paliatywnej niezbędne jest dostarczenie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – z podaniem dokładnego rozpoznania choroby i wskazań do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną, dokumentacji medycznej, dowodu osobistego i dowodu ubezpieczenia pacjenta.
Ostateczną decyzję o objęciu opieką paliatywno-hospicyjną podejmuje lekarz Poradni i Hospicjum.

Na objęcie opieką paliatywną pacjent musi wyrazić zgodę.

Poradnia Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowe przy DCO świadczy opiekę ambulatoryjną i domową, nie ma możliwości hospitalizacji pacjenta.

Opieka paliatywno-hospicyjna udzielana w warunkach domowych realizowana jest  we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.