1. ZAKŁAD RADIOTERAPII

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

DZIAŁ RADIOTERAPII AMBULATORYJNEJ

 

Z-ca kierownika:

 • dr n. med. Dorota Dupla

 

Lekarze:

 • lek. Beata Mikuła
  (asystent)
 • dr n. med. Agata Szulc
  (starszy asystent)
 • lek. Agnieszka Dmochowska
  (starszy asystent)
 • lek. Agnieszka Kaczmar-Dybko
  (starszy asystent)
 • lek. Anna Karnicka
  (starszy asystent)
 • lek. Klaudiusz Małachowski
  (starszy asystent)
 • lek. Bożena Nadratowska-Marcinkowska
  (starszy asystent)
 • lek. Iga Skrzypczyńska
  (starszy asystent)
 • lek. Anna Sosińska-Rudy
  (starszy asystent)
 • lek. Aleksandra Sztuder
  (starszy asystent)
 • lek. Łukasz Trembecki
  (starszy asystent)
 • lek. Jolanta Zimna
 • lek. Iwona Wiśniewska
 • lek. Małgorzata Piotrowska
 • dr n. med. Anna Pawlaczyk
 • lek. Małgorzata Djabełek-Macias
 • lek. Romualda Lebedowicz
  (Dział Radioterapii w Legnicy)

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P2)

 

Z-ca kierownika:

 • lek. Izabella Dębicka – koordynatorka leczenia skojarzonego – chemioterapia

 

Lekarze:

 • lek. Renata Suda
 • lek. Jolanta Zimna
  (młodszy asystent)
 • dr n med. Elżbieta Razik
  (starszy asystent)
 • dr n med. Sylwia Robak
  (starszy asystent)
 • lek. Tomasz Borowiec
  (starszy asystent)
 • lek. Beata Hawro
  (starszy asystent)
 • lek. Ewelina Łata-Woźniak
  (starszy asystent)
 • lek. Iwona Młotkowska
  (starszy asystent)
 • lek. Agnieszka Żebracka

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P3)

 

Z-ca kierownika:

 • lek. Agnieszka Pomiećko-Olszowy

 

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Kazimiera Szygulska

 

Lekarze:

 • lek. Bożena Stemerowicz-Stachowiak
  (asystent)
 • dr n med. Jolanta Szelachowska
  (starszy asystent)
 • lek. Agata Milach
  (starszy asystent)
 • lek. Tomasz Romaniuk
  (starszy asystent)

 

DZIAŁ RADIOTERAPII STACJONARNEJ (P4)

 

Z-ca kierownika:

 • lek. Beata Słocka-Romaniuk

 

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Małgorzata Pudełek

 

Lekarze:

 • dr n. med. Agnieszka Ignatowicz-Pacyna
  (starszy asystent)
 • dr n. med. Barbara Izmajłowicz
  (starszy asystent)
 • dr n. med. Małgorzata Rusiecka
  (starszy asystent)
 • dr n. med. Urszula Staszek-Szewczyk
  (starszy asystent)
 • lek. Ewa Dobras
  (starszy asystent)
 • lek. Zbigniew Mazur
  (starszy asystent)
 • lek. Marcin Stępień
  (starszy asystent)

 

ZAKŁAD BRACHYTERAPII

 

Z-ca kierownika:

 • lek. Maria Wolny-Łątka

 

Pielęgniarka koordynująca:

 • Krystyna Drewniak

zakł_radio_terapii_2

W SKŁAD ZAKŁADU RADIOTERAPII WCHODZĄ:
 • Dział Radioterapii Ambulatoryjnej
 • Dział Radioterapii Stacjonarnej
 • Zakład Brachyterapii
 • Dział Radioterapii w Legnicy
  (filia DCO w Legnicy)
ZADANIA:

Radioterapia to jedna z metod leczenia onkologicznego, dzięki której komórki nowotworowe niszczone są z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Stosowane są dwie metody radioterapii. Pierwszą jest teleterapia, gdy źródło promieniowania jonizującego znajduje się w pewnej odległości od pacjenta. Leczenie prowadzane jest przy pomocy aparatu o nazwie akcelerator / przyspieszacz liniowy. Drugą metodą jest brachyterapia, gdy źródło promieniowania jest umieszczone w guzie nowotworowym lub bardzo blisko guza.

W Zakładzie Radioterapii pacjenci są leczeni w trybie ambulatoryjnym lub są hospitalizowani na okres terapii. Leczymy nowotwory głowy i szyi, płuca, prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

 • Stosujemy radiochirurgię (radioterapię stereotaktyczną) w pojedynczych przerzutach do mózgu, niektórych guzach mózgu i innych schorzeniach wewnątrzczaszkowych.
 • Stosujemy procedurę napromieniania całego ciała przed przeszczepem szpiku u dzieci i dorosłych.
 • Ściśle współpracujemy z Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu w leczeniu dzieci chorych na nowotwory złośliwe.