1. ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII

300x300_Jerzy_Wyszumirski

P.O. kierownika oddziału:

 • lek. Jerzy Wyszumirski 

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr Anna Siwak

Lekarze:

 • lek. Małgorzata Niemiec
 • lek. Robert Pudełek
 • lek. Barbara Sypień-Gołębska
 • lek. Hanna Wiśniewska
 • lek. Joanna Olesiuk
 • lek. Andrzej Trojanowski
 • lek. Ewa Niespodziańska-Kramarz

oddziaL_anestez

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII:

Do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmowani są pacjenci szpitala po zabiegach operacyjnych oraz wymagający intensywnej terapii i nadzoru oraz pacjenci w stanie zagrożenia życia wymagający wszechstronnego monitorowania funkcji życiowych i stosowania agresywnych metod leczenia.

Oddział składa się z dwóch sal intensywnego nadzoru, w których znajduje się 5 stanowisk intensywnej terapii. Oddział posiada również osobną salę dla pacjentów wymagających izolacji.

W obrębie bloku operacyjnego funkcjonuje 4-stanowiskowa sala nadzoru poznieczuleniowego, która zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi w bezpośrednim okresie pooperacyjny, zgodnie ze światowymi  standardami.

ZADANIA:
 • Konsultuje chorych przed planowanymi operacjami
 • Współpracuje z właściwymi oddziałami w zakresie przygotowania chorych do planowanych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych,
 • Lekarze oddziału wykonują znieczulenia ogólne i przewodowe do zabiegów planowych i operacji w trybie nagłym ze wskazań życiowych
 • Wykonują również znieczulenia chorych do zabiegów diagnostycznych na terenie DCO
 • Zapewniają pacjentom opiekę pooperacyjną według aktualnych standardów europejskich
 • Zajmują się sedacją dzieci z Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej do zabiegów w zakresie teleradioterapii
 • Oddział leczy chorych po rozległych operacjach onkologicznych oraz chorych w stanie zagrożenia życia
 • Oddział całodobowo zabezpiecza DCO w zakresie reanimacji i konsultacji ciężkich stanów
 • Wykonuje implantację portów naczyniowych
 • Prowadzi terapię przeciwbólową u pacjentów DCO