Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu
0 9 maja 2017

Komisja Konkursowa

ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzającego zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
w zakresie kompleksowego wykonywania badań – PET/CT na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Wybrany oferent:

nucleus – med sp.z o.o sp. komandytowa

ul. Tarasa Szewczenki 28c

51-351 Wrocław

Rozstrzygnięcie Konkursu

Posted in Konkursy, Szpital by Oleksandr Stepanets