Rejestracja Telefoniczna

Rejestracja Telefoniczna
0 10 czerwca 2015
rejestracja_telefonicznaREJESTRACJA TELEFONICZNA
1. Z rejestracji telefonicznej skorzystać mogą:
 • Wszyscy pacjenci posiadający Historię Choroby w Dolnośląskim Centrum Onkologii,
  znajdujący się w komputerowej  bazie danych.
 • Pacjenci, w stosunku do których obowiązuje odrębny tok postępowania:
  pensjonariusze Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych

 

2. Rejestratorka  medyczna:

 • ustala pierwszy wolny termin, ewentualnie przybliżoną godzinę wizyty w wybranym gabinecie konsultacyjnym
 • dokumentuje, zapisuje według kolejności zgłoszeń telefonicznych,
 • dane w Księdze Rejestru Pacjenta (imię i nazwisko, nr PESEL)
 • udziela informacji o konieczności potwierdzenia w gabinecie
  lub w rejestracji  aktualnego  dokumentu uprawniającego do bezpłatnych świadczeń medycznych.
 • informuje o miejscu wizyty lekarskiej (budynek, piętro,  nr gabinetu)
 • informuje o konieczności zabrania ze sobą aktualnej dokumentacji medycznej
  (Karty Informacyjne, wyniki badań, itp.)

 

3. Zespół rejestratorek przygotowuje Historię Choroby w przeddzień wizyty pacjentów i dostarcza do wyznaczonego gabinetu.

Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets