Rejestracja Ogólna

Rejestracja Ogólna
0 10 czerwca 2015

rej_ogolna_1REJESTRACJA OGÓLNA

1. W rejestracji ogólnej obsługiwani są:

  • pacjenci  zgłaszający się pierwszy raz do Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
  • pacjenci przewożeni transportem sanitarnym
  • pacjenci nie korzystający z rejestracji telefonicznej
  • pacjenci  aktualnie hospitalizowani w Dolnośląskim Centrum Onkologii
  • pacjenci zgłaszający się po wynik histopatologiczny
  • pacjenci dokonujący  aktualizacji danych np. zmiana nazwiska, zmiana miejsca zamieszkania itd.

2. Rejestratorka  medyczna zakłada Historię Choroby na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i innych danych uzyskanych od pacjenta, opiekuna, rodziny.

  • Dowodu osobistego (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania / zameldowania wraz z kodem pocztowym, imiona rodziców)
  • Numeru aktualnego ubezpieczenia
  • Telefonów kontaktowych

3. Pacjent  zostaje  zarejestrowany do wybranego gabinetu specjalistycznego,  w przypadku  braku  wolnych miejsc  w dniu rejestracji,  zostaje wyznaczony najbliższy wolny termin wizyty.

4. Historia Choroby jest przekazana do gabinetu specjalistycznego  przez  uprawnioną osobę.

5. Pacjenci aktualnie  hospitalizowani w DCO będą konsultowani w gabinetach przychodni od godziny 11:00 wyjątek  stanowią pacjenci będący w stanie zagrożenia życia, (przypadek nagły).

6. Pacjenci zgłaszający się  na kolejny kurs chemioterapii do Oddziału Dziennego Chemioterapii są rejestrowani przez  sekretarki  medyczne  z  wybranego  gabinetu 22 i 24 na podstawie  listy  z  określonym  terminem zgłoszenia sporządzonej w gabinecie konsultacyjnym.

 

rej_ogolna_2

Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets