28.04.2011 - POSIEDZENIE NAUKOWE

 

Dolnośląski Oddział PTO zaprasza na posiedzenie naukowe

w sali wykładowej Dolnośląskiego Centrum Onkologii

w dniu 28 kwietnia 2011 o godz. 14.00

 Program Spotkania

 

  • "Przerzuty do kości - patomechanizm, układ "RANK/RANKL/OPG" - Dr n. med. Barbara Radecka
  • "Postępowanie z pacjentami z przerzutami do kości - aktualne wytyczne i nowe możlwości" - Dr n. med Aleksandra Łacko
Script logo