16.02.2012 - PTO Spotkanie Naukowe

Polskie Towarzystwo Onkologiczne Odział we Wrocławiu mają zaszczyt zaproszenia Państwa na spotkanie naukowe
 
w dniu 16.02.2012 do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu pl. Hirszfelda 12
Sala konferencyjna Teleradiotrapii w budynku „C”
 
 
14.30 Wstęp
 
Dr n med. Emilia Filipczyk-Cisarż
 
14.40 Opis przypadku leczenia chorej z rakiem piersi z nadekspresją ErbB 2
 
Dr Katarzyna Woźniak
 
15.00 Przedstawienie plakatu Efektywność leczenia lapatynibem z kapecatabin.ą u mocno przeleczonej pacjentki w raku piersi ASCO Chcicago 2011
 
Dr Łukasz Hajac
 
 
15.20 Podsumowanie i wnioski
Dr n med. Emilia Filipczyk-Cisarż
 
15.30 Obiad 
Script logo