Aktualności

 • Komunikat Skarbnika Zarządu Głównego PTO

  Ostatnia szansa opłacenia w terminie składki PTO i utrzymania wszystkich przywilejów członkowskich. 

  Opłaty można łatwo dokonać poprzez elektroniczny przelew pod adresem: www.skarbnik.pto.med.pl

  Skorzystaj z tej możliwości.  

   

  Jacek Zieliński 
  Skarbnik Zarządu Głównego PTO

 • Komunikat specjalny przewodniczącego Zarządu Głównego PTO

   

  1. Deklaracja członkowska

  2. Składka roczna w roku 2011 -  50zł, a od roku 2012 - 100zł

   

  Drogie Koleżanki i Koledzy, Członkowie PTO

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 2012 roku zmienia się forma uiszczania opłaty członkowskiej. Obecnie jedyną formą jej wnoszenia będzie przelew drogą elektroniczną na konto Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
  Proces opłacania składki będzie wyglądał następująco:

  • Elektroniczna rejestracja na stronie pto.med.pl Wszyscy dotychczasowi członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz kandydaci na członków powinni dokonać elektronicznej rejestracji, podczas, której będzie trzeba podać dane osobowe, zaakceptować regulamin, określić rodzaj członkostwa, a w przypadku nowych członków pobrać i wydrukować deklarację członkowską, a następnie dostarczyć ją do odpowiedniego terenowego oddzialu PTO. (Aby poprawnie przeprowadzić proces rejestracji i opłacenia składki członkowskiej, niezbędne jest posiadanie osobistego adresu email)
  • Potwierdzenie rejestracji Kliknięcie linku przysłanego na adres emial podany podczas rejestracji.
  • Zalogowanie się na osobiste konto na portalu pto.med.pl, utworzone podczas rejestracji.
  • Dokonanie drogą elektroniczną opłaty członkowskiej, za pośrednictwem portalu pto.med.pl.
  • Podtrzymanie lub uzyskanie pełnoprawnego członkostwa.

  Przypominam, że opłata członkowska w 2012 roku wynosi 100 zł, przy czym dla Koleżanek i Kolegów Emerytów wynosi ona 50 zł, a Członkowie Honorowi są z niej zwolnieni. Opłatę należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie 30 stycznia 2012, co pozwoli zachować wszystkie prawa Członka.
  Z radością chciałbym Państwa poinformować, że oprócz wszystkich dotychczasowych przywilejów, takich jak np. zniżkowe opłaty rejestracyjne na zjazdach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTO, travel grantów umożliwiających udział w konferencjach w kraju i za granicą, czy dofinansowania w szkoleniach w zakresie przygotowywania doniesień naukowych i statystyki medycznej, od 2012 roku wszyscy członkowie PTO z opłaconymi na bieżąco składkami otrzymają bezpłatną prenumeratę oficjalnego czasopisma PTO "Nowotwory Journal of Oncology".
  W przyszłym roku będziemy także mogli zaproponować Państwu po raz pierwszy możliwość ubiegania się o granty PTO, pozwalające zrealizować własne projekty badawcze.

  Strona internetowa Towarzystwa (www.pto.med.pl) zostanie niebawem uzupełniona o bazę prowadzonych w Polsce badań klinicznych. Będzie temu towarzyszyła zmiana technologii naszych zasobów internetowych, co pozwoli na łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie ich zawartością, a także zwiększy funkcjonalność działań administracyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.

   

  Serdecznie pozdrawiam, 
  Jacek Jassem - Przewodniczący Zarządu Głównego PTO 

  3. Nr konta:

   

  Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział we Wrocławiu
  Nr konta: 88 1240 6670 1111 0010 4170 2326
   

Script logo