Przydatne informacje

Przydatne informacje
0 11 czerwca 2015
 • Skierowania
 1. Do Poradni Chirurgii Onkologicznej nie jest potrzebne skierowanie
 2. Na zlecone badania dodatkowe otrzymasz skierowanie od lekarza w gabinecie: jeżeli jest to skierowanie wewnętrzne, możesz je zrealizować wyłącznie w pracowniach DCO; jeżeli jest to skierowanie zewnętrzne, możesz je zrealizować w dowolnej placówce pracującej w ramach NFZ.
 • Przygotowanie do badań
 1. badania laboratoryjne – musisz zgłosić się wraz ze skierowaniem na czczo do punktu pobierania krwi
 2. badania endoskopowe – gastroskopia – należy zgłosić się na czczo
 3. rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia – należy się przygotować do badania w dniu poprzedzającym wypijając np. 3 litry preparatu Fortrans (wskazówki odnośnie przygotowania do badania możesz otrzymać w gabinecie endoskopii)
 4. badania radiologiczne
  • Rtg klatki piersiowej, kości kończyn itp. nie wymagają przygotowania
  • TK, MRI głowy, klatki piersiowej, kończyn – należy zgłosić się na czczo
  • TK, MRI jamy brzusznej, miednicy małej – wymagane przygotowanie jak do kolonoskopii
  • USG  jamy brzusznej – zalecane wcześniejsze przeczyszczenie jelit oraz zażycie środka przeciw wzdęciom w przeddzień badania (np. Espumisan)
  • USG transrektalne – wykonuje się przed badaniem głęboką lewatywę w celu oczyszczenia końcowego odcinka jelita grubego
 5. inne badania  – wskazówki otrzymasz w gabinecie od lekarza
 • Odbiór wyników
 1. Wyniki badań histopatologicznych po leczeniu operacyjnym w Oddziale Chirurgii Onkologicznej możesz odebrać w odpowiednim gabinecie Chirurgii Onkologicznej po wcześniejszej rejestracji.
 2. Wyniki badań laboratoryjnych, receptorów możesz odebrać w punkcie wydawania wyników w budynku A.
 3. Wyniki badań RTG, TK, MRI, markerów zleconych w gabinecie Chirurgii możesz odebrać w gabinecie wystawiającym skierowanie
 4. USG – odbiór wyniku następuje zaraz po wykonaniu badania
 5. Receptory – odbiór w punkcie odbioru wyników w bud. A.
 • Opieka stomijna
 1. Nasze pielęgniarki stomijne przeprowadzają z każdym pacjentem, u którego wyłoniono stomię, pełne szkolenie dotyczące zasad pielęgnacji, obsługi sprzętu stomijnego. Pacjent otrzymuje zestaw zawierający potrzebne środki i informacje, oraz wniosek na zaopatrzenie w sprzęt stomijny, który jest refundowany przez NFZ
Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets