PRZEDŁUŻENIE TERMINIU SKŁADANIA OFERT – na zawarcie umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie badań cystoskopowych i konsultacji urologicznych

PRZEDŁUŻENIE TERMINIU SKŁADANIA OFERT – na zawarcie umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie badań cystoskopowych i konsultacji urologicznych
0 9 grudnia 2015

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT

w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie badań cystoskopowych i konsultacji urologicznych
na rzecz pacjentów hospitalizowanych przez Udzielającego Zamówienia do

15.12.2015 r. do godz. 12.00

czytaj więcej

Załączniki:

Posted in Konkursy by admin