Przebieg przygotowań do radioterapii

Przebieg przygotowań do radioterapii
0 12 czerwca 2015
 • Po zgłoszeniu się w DCO pacjent trafia do swojego lekarza prowadzącego, który udziela wszystkich niezbędnych informacji.

 

 • W przypadku zlokalizowania nowotworu w obrębie mózgowia, twarzoczaszki lub szyi wykonywana jest specjalna maska unieruchamiająca z masy plastycznej, która ma na celu zapewnienie odtwarzalności ułożenia i tym samym precyzyjnego trafiania w guz nowotworowy przez promieniowanie. Nie należy obawiać się założenia maski, gdyż ma ona liczne otwory i można przez nią normalnie oddychać i patrzeć.

 

 • Następnie pacjent jest układany na symulatorze, gdzie wyznaczany jest obszar, który należy napromienić lub/i wykonywana jest tomografia komputerowa, która w tym wypadku nie jest badaniem służącym do określania zaawansowania choroby, lecz służy do precyzyjnego wyznaczenia obszaru do naświetlań.

 

 • Obrazy z tomografii komputerowej są przesyłane do systemu planowania leczenia. Tam lekarz zaznacza obszar guza i ew. węzłów chłonnych, które chce napromienić oraz te narządy, które chce szczególnie chronić. Wyznacza również dawki promieniowania.

 

 • W następnym etapie fizyk medyczny tak dobiera wiązki promieniowania, by podać właściwą dawkę na guz, chroniąc przy tym maksymalnie zdrowe tkanki.

 

 • Plan leczenia jest następnie sprawdzany przez dwóch lekarzy specjalistów i pacjent może rozpocząć radioterapię na aparacie terapeutycznym.

 

 • Aparaty w Zakładzie Teleradioterapii są oznaczone kolorami (czerwony, pomarańczowy itp.), co ma wyłącznie służyć rozróżnieniu aparatów przez personel i pacjentów, nie oznacza, że któryś jest mocniejszy lub słabszy. Dlatego, w razie awarii, pacjent bez żadnej szkody jest leczony na innym aparacie.

 

 • Realizacja planu
  Każdy pacjent ma komputerowy indywidualny plan leczenia. Następuje rozpisanie danych planu leczenia w karcie napromieniania chorego. Aparaty terapeutyczne są obsługiwane przez techników. Leczenie prowadzone jest według indywidualnych planów i zaleceń lekarzy radioterapeutów. Proces napromieniania jest dokumentowany w kartach napromieniania i historiach choroby. Lekarz prowadzący kontroluje przebieg radioterapii, kilkakrotnie bada chorego w jej trakcie, zaleca okresowe badania uzupełniające (np. badania krwi). Sesje napromieniania trwają do kilku minut, całe leczenie podzielone jest na frakcje (seanse). Liczba frakcji (seansów) jest zróżnicowana, w zależności od potrzeby, od kilku do kilkudziesięciu. Niekiedy wystarcza napromieniowanie jednorazowe.

 

 • W czasie napromieniania na aparacie bardzo istotne jest, żeby przez cały seans nie ruszać się, zachować tą samą pozycję. Co jakiś czas w trakcie leczenia wykonywane są zdjęcia sprawdzające prawidłowe ułożenie pacjenta na aparacie. Nie widać na nich guza i nie służą one do oceny, czy uległ on zmniejszeniu.

 

 • Leczenie promieniowaniem nie powoduje, że pacjent staje się radioaktywny. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla otoczenia, może swobodnie kontaktować się z dziećmi.
Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets