Przebieg planowania i leczenia promieniowaniem

Przebieg planowania i leczenia promieniowaniem
0 12 czerwca 2015

Lekarze radioterapeuci stosują do leczenia nowotworów promieniowanie jonizujące, które ma zdolność niszczenia komórek nowotworowych. Niestety może także uszkadzać położone w pobliżu guza zdrowe tkanki. Stosowane obecnie techniki radioterapii (radioterapia konformalna, IMRT, radioterapia stereotaktyczna) umożliwiają bardzo dokładne zaplanowanie i precyzyjną realizację leczenia, tak aby maksymalnie ochronić zdrowe tkanki. Prawidłowe przygotowanie leczenia promieniami wymaga czasu, ścisłej współpracy specjalistów z różnych dziedzin (specjalista onkolog radioterapeuta, fizyk medyczny, elektronik, technik radioterapii, specjalista radiolog, specjalista medycyny nuklearnej).
Niezbędny jest również wysokiej klasy sprzęt, na którym plan leczenia jest przygotowywany i realizowany.

Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets