Program napromieniowania pacjentek z lewostronnym rakiem piersi na wstrzymanym wdechu z użyciem sytemu RPM

Program napromieniowania pacjentek z lewostronnym rakiem piersi na wstrzymanym wdechu z użyciem sytemu RPM
0 12 czerwca 2015

Program napromieniania pacjentek
z lewostronnym rakiem piersi
na wstrzymanym wydechu
z użyciem systemu RPM.

DEEP INSPIRATION BREATH HOLD TECHNIQUE

Program ma na celu udostępnienie pacjentkom z Dolnego Śląska nowoczesnej techniki radioterapii, umożliwiającej napromienianie lewej piersi ze znaczną redukcją dawki promieniowania w sercu, a wielu przypadkach całkowitym wyłączeniem serca z obszaru napromieniania. Metoda ta przyczynia się do znaczącego zmniejszenia ryzyka późnych powikłań kardiologicznych jak choroba wieńcowa czy zawał serca, które ujawniają się po  zakończeniu radioterapii i mogą niekorzystnie wpływać na całkowite przeżycia pacjentek wyleczonych z choroby nowotworowej.

Redukcja ryzyka powikłań kardiologicznych ma obecnie duże znaczenie, gdyż dzięki wczesnemu rozpoznaniu i skutecznym schematom chemioterapii uzyskano znaczną poprawę wyników leczenia raka piersi. Metoda napromieniania na wstrzymanym wdechu jest obecnie standardem w wielu ośrodkach europejskich oraz amerykańskich. Zakupienie przez Dyrekcję Dolnośląskiego Centrum Onkologii urządzenia RPM umożliwiło wprowadzenie tej metody również w naszym ośrodku.
Działanie urządzenia RPM polega na śledzeniu toru oddechowego pacjenta i synchronizacji pracy aparatu terapeutycznego zgodnie z fazami oddechowymi. RPM włącza akcelerator tylko w określonej, zadanej przez lekarza fazie oddechowej, w przypadku pacjentek z lewostronnym rakiem piersi, na głębokim wdechu.  W trakcie głębokiego wdechu serce obniża się wraz z przeponą, przez co wysuwa się ono z obszaru napromienianego.
Napromienianie na wstrzymanym wdechu prowadzone jest w Zakładzie Teleradioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
Informacje pod nr tel.: 71 368 94 99
Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets