PROCEDURA REJESTRACJI

A A A
Rejestracja Pacjenta do Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej 
 

 

Rejestracja  telefoniczna  czynna: od  poniedziałku  do   piątku w  godz.  07:00  do 15:30
 
Nr telefonów:
 
  • 71 36 89 572  Poradni Radioterapii     od 7:30  do 14:30
  • 71 36 89 270  Poradni Chemioterapii  od 7:30  do 15:30
  • 71 36 89 571  Poradni Chirurgicznej    od 7:30  do 15:30
  • 71 36 89 270  Poradni Chorób Sutka  od 7:30  do 15:30
  • 71 36 89 571  Poradni  Chorób Sutka od 7:30  do 15:30
 
 
  
 
Rejestracja ogólna czynna:
 
  • codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od  07:00  do  16:30
  • w środy w godzinach od  07:00  do  17:00
 
 
Rejestracja ogólna kończy zapisywanie pacjentów na wizyty w danym dniu, około 1 godziny przed zakończeniem pracy  lekarzy w gabinetach specjalistycznych.
 
 
Rejestracja  telefoniczna pacjentek do Poradni Profilaktyki Chorób Sutka możliwa jest codziennie od poniedziałku do piątku.
 
Nr telefonów:
 
  • 71  36 89 270 rejestracja od godz. 11:00 do 15:30
  • 71  36 89 571 rejestracja od godz. 07:00 do 15:30

 
Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna  przyjmuje  pacjentów bez  skierowań.
 
 
Wyjątek stanowią pacjenci  przewożeni  na konsultację z  innych  placówek medycznych.
 
 
 
W przypadku wizyty pierwszorazowej w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej konieczne jest osobiste przybycie w celu założenia dokumentacji medycznej na podstawie dowodu tożsamości i aktualnego ubezpieczenia (ważne 1 miesiąc).