Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aparatu RTG

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aparatu RTG
0 22 lutego 2016

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż aparatu RTG do zdjęć ze stołem z pływającym blatem i zawieszeniem sufitowym, lampy typ MULTIX TOP P firmy SIEMENS, rok prod. 2007, rok instalacji 2007, wraz z systemem ucyfrowienia RTG typ FCR CAPSULA XL oraz stojakiem Bucky’ego VERTIX

Posted in Konkursy by admin