Opieka poszpitalna

Opieka poszpitalna
0 11 czerwca 2015
  • Przy wypisie otrzymasz 2 karty informacyjne, oryginały badań dodatkowych, druk zwolnienia lekarskiego, jeśli jest wymagane, recepty na zlecone leki, wniosek na zaopatrzenie w sprzęt stomijny, protezy, peruki, sprzęt ortopedyczny w zależności od potrzeby.

 

  • Zmiany opatrunków po wypisaniu z Oddziału są wykonywane w gabinecie 107 w Poradni w godz. 9-13 bez rejestracji po przedstawieniu karty informacyjnej.
Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets