OGŁOSZENIE KONKURSU – w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów DCO we Wrocławiu

OGŁOSZENIE KONKURSU – w zakresie badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów DCO we Wrocławiu
0 22 lipca 2015

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS OFERT POPRZEDZAJĄCY ZAWARCIE UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZEZ PODMIOT WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ LUB OSOBY LEGITYMUJĄCE SIĘ NABYCIEM FACHOWYCH KWALIFIKACJI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO NA RZECZ PACJENTÓW DCO WE WROCŁAWIU

 

Posted in Aktualności, Konkursy by admin