Oferta pracy

Oferta pracy
0 24 sierpnia 2015

Poszukujemy magistrów farmacji

do pracy w Pracowni Przygotowywania Leków Cytostatycznych

 

Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych:

Zgłoszenia należy składać w terminie do 01.09.2015. do godz. 13.00 osobiście w Dziale Kadr Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, budynek H, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław lub pocztą (zastrzegamy sobie prawo brania pod uwagę tylko dokumentów otrzymanych do dnia 01.09.2015r., podania dostarczone przez pocztę po tym terminie mogą nie być rozpatrywane).

Oferujemy:

Stanowisko pracy o innej specyfice niż typowa praca apteczna umożliwiające rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz stawiające nowe wyzwania.

 

1. Miejsce pracy w placówce o dobrej sytuacji finansowej dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

2. Praca w nowo powstałej „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych” zorganizowanej z uwzględnieniem aktualnych standardów i wyposażonej w wysokiej klasy urządzenia (m.in. specjalne komory laminarne przeznaczone do pracy z cytostatykami, system informatyczny wspierający produkcję leków).

Wymagania

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe farmaceutyczne
  (dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych oraz „Prawo samodzielnego wykonywania zawodu”)

2. Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość technik pracy aseptycznej oraz procedur epidemiologicznych w obiektach wytwarzających produkty farmaceutyczne w warunkach aseptycznych, łatwość w przyswajaniu nowych standardów pracy
 • Umiejętność posługiwania się sprzętem jednorazowego użytku
 • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego
 • Umiejętność pracy z wykorzystaniem wsparcia systemu informatycznego
 • Dobra znajomość obsługi komputera i składowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem, samodzielność, dyspozycyjność
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność, kreatywność
 • Odporność na stres

3. Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej
 • Doświadczenie w pracy w „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych”
 • Posiadanie w dotychczasowym przebiegu pracy doświadczenia bezpośredniego uczestniczenia w przygotowywaniu leków w dawkach indywidualnych

4. Dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny

 

Podstawowe informacje dotyczące stanowiska pracy: 

1. Podstawowy zakres obowiązków proponowanego stanowiska pracy:

 • Przygotowywanie leków cytostatycznych (również doustnych)
 • Udział w procesie produkcji leków w dawkach indywidualnych
 • Uczestniczenie we wszystkich etapach czynności związanych z produkcją leków cytostatycznych – m.in. postępowania przetargowe (opracowywanie dokumentacji przetargowej), kontrola nad właściwym zaopatrzeniem i zamawianie produktów oraz kontrola poprawności zleceń na produkcję leków.
 • Wszystkie obowiązki wchodzące w zakres  stanowiska „asystenta farmaceuty” w aptece szpitalnej

2. Ogólny zakres godzin pracy:

 • Praca w dni robocze w godzinach 07.00 – 19.00. W związku z powyższym należy być przygotowanym na pracę w systemie zmianowym.
 • Praca w soboty i dni wolne od pracy.

3.  Praca z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi (cytostatycznymi), która wykonywana będzie w warunkach uwzględniających zalecane środki bezpieczeństwa (przygotowywanie leków w komorach laminarnych specjalnie do tego przygotowanych, odzież ochronna, itp.).

Posted in Ogłoszenia by admin