Oferta pracy: Technicy farmaceutyczni

Oferta pracy: Technicy farmaceutyczni
0 1 września 2015

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
poszukuje techników farmaceutycznych do pracy
w „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych”

Podstawowe informacje dla osób zainteresowanych:

Zgłoszenia należy składać w terminie do 07.09.2015. do godz. 13.00 osobiście w Dziale Kadr Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, budynek H, pl.Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław lub pocztą (zastrzegamy sobie prawo brania pod uwagę tylko dokumentów otrzymanych do dnia 07.09.2015r., podania dostarczone przez pocztę po tym terminie mogą nie być rozpatrywane).

Oferujemy:

 1. Stanowisko pracy o innej specyfice niż typowa praca apteczna umożliwiające rozwijanie posiadanej wiedzy i umiejętności oraz stawiające nowe wyzwania.
 2. Miejsce pracy w placówce o dobrej sytuacji finansowej dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności.
 3. Praca w nowej „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych” zorganizowanej z uwzględnieniem aktualnych standardów i wyposażonej w wysokiej klasy urządzenia (m.in. specjalne komory laminarne przeznaczone do pracy z cytostatykami, system informatyczny wspierający produkcję leków).

Wymagania

 1. Wymagania niezbędne:
  • dyplom ukończenia technikum farmaceutycznego i potwierdzenie odbycia dwuletniego stażu zawodowego
 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość technik pracy aseptycznej oraz procedur epidemiologicznych w obiektach wytwarzających produkty farmaceutyczne w warunkach aseptycznych, łatwość w przyswajaniu nowych standardów pracy
  • Umiejętność posługiwania się sprzętem jednorazowego użytku
  • Umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego
  • Umiejętność pracy z wykorzystaniem wsparcia systemu informatycznego
  • Dobra znajomość obsługi komputera i składowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)
  • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikatywność
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Umiejętność organizacji pracy, efektywnego zarządzania czasem, samodzielność, dyspozycyjność
  • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność, kreatywność
  • Odporność na stres
 3. Mile widziane:
  • Doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej
  • Doświadczenie w pracy w „Pracowni przygotowywania leków cytostatycznych”
  • Posiadanie w dotychczasowym przebiegu pracy bezpośredniego uczestniczenia w przygotowywaniu leków w dawkach indywidualnych
 4. Dokumenty:
  • CV oraz list motywacyjny

Podstawowe informacje dotyczące stanowiska pracy:

 1. W zakres obowiązków proponowanego stanowiska pracy będzie wchodzić m.in.:
  • Udział w przygotowywanie leków cytostatycznych (również doustnych) – czynności pomocnicze
  • Udział w procesie produkcji leków w dawkach indywidualnych – czynności pomocnicze
  • Uczestniczenie we wszystkich etapach czynności związanych z produkcją leków cytostatycznych – m.in. kontrola nad właściwym zaopatrzeniem i zgłaszanie konieczności zamawiania produktów.
  • Wszystkie obowiązki wchodzące w zakres stanowiska „technika farmaceutycznego” w aptece szpitalnej
 2. Ogólny zakres godzin pracy:
  • Praca w dni robocze w godzinach 07.00 – 19.00. W związku z powyższym należy być przygotowanym na pracę w systemie zmianowym.
  • Praca w soboty i dni wolne od pracy.
 3. Praca z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi (cytostatycznymi), która wykonywana będzie w warunkach uwzględniających zalecane środki bezpieczeństwa (przygotowywanie leków w komorach laminarnych specjalnie do tego przygotowanych, odzież ochronna, itp.).
Posted in Ogłoszenia by admin