Objawy niepożądane

Objawy niepożądane
0 12 czerwca 2015

Mimo rzeczywistych korzyści leczenia promieniami jonizującymi, należy pamiętać, że proces niszczenia komórek nowotworu złośliwego (samego guza, obszaru pooperacyjnego lub zmian wtórnych – przerzutowych) odbywa się w żywym organizmie ludzkim. Siłą rzeczy uszkodzeniu mogą ulegać tkanki zdrowe otaczające nowotwór, powodując objawy niepożądane w trakcie i po radioterapii. Znaczny rozwój technik leczenia spowodował zminimalizowanie ubocznych skutków napromieniania. Występować jednak mogą niepożądane odczyny popromienne najczęściej wczesne, rzadziej – po upływie szeregu miesięcy – późne. Występowanie objawów ubocznych jest uzależnione od napromienianego obszaru i leczonego nowotworu. Przed rozpoczęciem planowania leczenia lekarz szczegółowo informuje pacjenta o możliwych działaniach ubocznych. Rozpoczęcie radioterapii jest możliwe dopiero po wyrażeniu przez pacjenta pisemnej zgody na proponowane leczenie.

Występować mogą:

  • osłabienie ogólne, obniżenie naturalnej odporności organizmu
  • brak apetytu, spadek aktywności
  • zmiany we krwi (obniżenie ilości białych krwinek i płytek)
  • zapalenie skóry
  • utrata włosów przy napromienianiu skóry owłosionej głowy
  • zapalenie śluzówek w  jamie ustnej, gardle, krtani, jamach nosowych przy napromienianiu nowotworów głowy i szyi
Lekarz prowadzący udziela informacji jak należy zmniejszać dolegliwości związane z odczynem popromiennym. Nie należy na własną rękę, bez uzgodnienia z lekarzem stosować żadnych maści, płukanek czy ziół.
Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets