Nowoczesne techniki radioterapii stosowane w DCO

Nowoczesne techniki radioterapii stosowane w DCO
0 12 czerwca 2015
  • Radioterapia konformalna – dzięki wykorzystaniu technik komputerowych pozwala precyzyjnie naświetlić guz z maksymalnym oszczędzeniem zdrowych tkanek.

 

  • IMRT – rodzaj radioterapii konformalnej, pozwalającej podać wysoką dawkę promieniowania na guz znajdujący się w sąsiedztwie tkanek szczególnie wrażliwych na działanie promieni jonizujących. Ma szczególne zastosowanie w leczeniu nowotworów głowy i szyi, gruczołu krokowego.

 

  • Radioterapia stereotaktyczna (radiochirurgia) – polega na podaniu jednorazowo wysokiej dawki na niewielki obszar w bardzo precyzyjny sposób. Najczęściej stosowana do leczenia małych zmian w mózgu (oponiaki, guzy przysadki, nerwiaki nerwu VIII, przerzuty do mózgu).

 

  • TBI – (Total Body Irradiation)- napromienianie całego ciała u dzieci i dorosłych przed przeszczepem szpiku kostnego.
Posted in Szpital by Oleksandr Stepanets