MEDIA o OGÓLNOPOLSKIM ZRZESZENIU PUBLICZNYCH CENTRÓW I INSTYTUTÓW ONKOLOGICZNYCH: