KONKURS OFERT – na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie radiologii

KONKURS OFERT – na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie radiologii
0 2 września 2015

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013.217)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie radiologii na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r.

 

Załączniki:

Posted in Konkursy by admin