KONKURS OFERT – na zawarcie umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie badań cystoskopowych i konsultacji urologicznych

KONKURS OFERT – na zawarcie umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie badań cystoskopowych i konsultacji urologicznych
0 23 listopada 2015

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą
w zakresie badań cystoskopowych i konsultacji urologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych przez Udzielającego Zamówienia.

na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

czytaj więcej

Załączniki:

Posted in Konkursy by admin