KONKURS OFERT – na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań endoskopowych

KONKURS OFERT – na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań endoskopowych
0 6 listopada 2015

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie badań endoskopowych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia

na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

czytaj więcej

Załączniki:

Posted in Konkursy by admin