KONKURS OFERT – na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych

KONKURS OFERT – na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych
0 26 października 2015

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.)

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12

OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz leczonych w poradni specjalistycznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (12 miesięcy)

czytaj więcej

Załączniki:

Posted in Konkursy by admin