Konkurs – Konsultacje Kardilogiczne

Konkurs – Konsultacje Kardilogiczne
0 3 marca 2017

DYREKTOR DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS OFERT

poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania konsultacji kardiologicznych pacjentów leczonych u Udzielającego zamówienia na sprzęcie i w siedzibie Udzielającego zamówienia

na okres od dnia 10.03.2017 do dnia 31.12.2020

Posted in Aktualności, Konkursy by admin