GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

A A A

 

Czym się zajmujemy?

 
Zajmujemy się leczeniem operacyjnym nowotworów żeńskich narządów płciowych, dzięki bliskiej współpracy z oddziałami chirurgii onkologicznej, radioterapii i chemioterapii, jeśli istnieje taka potrzeba, nasze pacjentki są poddaje leczeniu skojarzonemu w obrębie naszego ośrodka.
 
Nowotwory jajnika - podstawowym sposobem postępowania jest leczenie operacyjne w większości przypadków skojarzone z chemioterapią, niejednokrotnie w wyższych stopniach zaawansowania choroby konieczne jest wykonanie więcej niż jednego zabiegu operacyjnego, chirurgia stosowana jest też w wielu przypadkach nawrotu choroby
 
Rak jajowodu - choroba ta należy do rzadkości, postępowanie jest podobne jak w raku jajnika
 
Nowotwory trzonu macicy – pierwszym etapem leczenia jest zabieg operacyjny, w zależności od stopnia zaawansowania choroby i jej agresywności pacjentka może być zakwalifikowana do uzupełniającej radioterapii, w przypadkach rozsianej choroby stosuje się chemio- i hormonoterapię, miejscowe wznowy leczone są operacyjnie
 
Nowotwory szyjki macicy - do leczenia operacyjnego kwalifikowane są chore z niskim stopniem zaawansowania, z chorobą ograniczoną do szyjki macicy, ewentualnie górnej części pochwy, w przypadkach bardziej zaawansowanych choroby chore odnoszą większą korzyść z zastosowania radioterapii, a chirurgia wykorzystywana jest do leczenia objawowego np. hamowania krwotoków
 
Nowotwory pochwy – rzadkie schorzenie, do leczenia operacyjnego kwalifikuje się tylko w najniższych stopniach zaawansowania, choroba bardziej zaawansowana leczona jest przy pomocy radioterapii.
 
Nowotwory sromu – podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny, którego rozległość zależy od stopnia zaawansowania, w przypadku zajęcia węzłów chłonnych leczenie chirurgiczne jest uzupełnione radioterapią.
 
W ramach pobytu jednodniowego wykonujemy drobne zabiegi diagnostyczne narządu żeńskiego narządy płciowego jak biopsje sromu, pochwy, tarczy części pochwowej szyjki macicy, usuwanie polipów, łyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy.
 

Jak się do nas dostać? 


Poradnia ginekologii onkologicznej mieści się w pokoju 212 II p. budynku H
Zapraszamy wszystkie pacjentki , u których rozpoznano, lub podejrzewa się nowotwór narządów płciowych oraz na regularne kontrole po leczeniu onkologicznym.
 
Do onkologa nie jest wymagane skierowanie.
 
Pacjentki zgłaszające się po raz pierwszy muszą zarejestrować się osobiście w Rejestracji Ogólnej w budynku H, wymagany jest dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie.
 
Pacjentki, które mają już założoną historię choroby mogą zarejestrować się telefonicznie pod numerem 71 3689572 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.30.
 
Na wizytę należy przynieść wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań.
 
Pacjentki oczekujące na leczenie w oddziale ginekologii onkologicznej o terminie przyjęcia powiadamiane są telefonicznie.
 
Pierwsze kroki należy skierować do izby przyjęć w budynku A, gdzie rozpoczyna się procedura przyjęcia do szpitala, wymagany dowód osobisty i aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie.
 
Do szpitala należy się zgłosić rano, na czczo. Rzeczy osobiste można zostawić w szatni szpitalnej. Należy mieć ze sobą zapas leków przyjmowanych przewlekle.  W przypadku chorych na choroby przewlekłe np. kardiologiczne, endokrynologiczne, neurologiczne, wskazane jest odbycie przed zabiegiem stosownej konsultacji specjalistycznej mającej na celu ocenę stany pacjentai ewentualną weryfikację leczenia w okresie okołooperacyjnym
.