DZIAŁ RADIOTERAPII W LEGNICY

LOKALIZACJA
KONTAKT
KADRA MEDYCZNA

DZIAŁ RADIOTERAPII W LEGNICY

Kierownik działu:

 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Z-ca kierownika:

Iga Skrzypczyńska

Z-ca kierownika: – Iga Skrzypczyńska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekarze:

Anna Karnicka

Anna Karnicka

 
 
 
 
 

Agnieszka Dmochowska

Agnieszka Dmochowska

 
 
 
 
 

Sylwia Wnuk

Sylwia Wnuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fizycy:

Kierownik: dr n.med. Marzena Janiszewska

 • Wojciech Szachowski
 • Maciej Raczkowski
 • Tomasz Siudziński
 • Tomasz Tokarz
 • st.tech.Grzegorz Nowakowski

Pielęgniarki:

 • Barbara Kajda
 • Anna Cebinka

Technicy:

 • Hanna Iwanowicz
 • Grzegorz Kocaj
 • Aleksandra Wieniawa-Bronisz
 • Aleksandra Bzdak
 • Barbara Włodarska
 • Monika Szelest
 • Marta Grodek

Sekretarki, rejestratorki, salowe:

 • Magdalena Gromuł
 • Katarzyna Hećka
 • Anna Jarosz
 • Justyna Korczyńska-Spyt
 • Wiesława Czarnecka
ZADANIA:

Dział Radioterapii w Legnicy zajmuje się leczeniem pacjentów za pomocą promieniowania jonizującego z pól zewnętrznych, czyli teleterapii. Leczymy nowotwory prostaty, piersi, mózgu, żołądka, odbytnicy, odbytu, płuca, głowy i szyi, nowotwory ginekologiczne, mięsaki tkanek miękkich, chłoniaki i inne. We współpracy z oddziałami chirurgii i chemioterapii prowadzimy leczenie skojarzone, co znacząco poprawia wyniki terapii.

Lekarze radioterapeuci w początkowym etapie kwalifikują chorych do leczenia w ramach poradni, a następnie przygotowują pacjentów do terapii, planują radioterapię, jak również prowadzą nadzór nad chorym w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu. Pacjenci leczeni w oddziale są pacjentami ambulatoryjnymi.

Pacjenci leczeni są o w oparciu o najnowsze technologie i zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami terapii. Wszyscy chorzy mają w ramach planowania leczenia wykonywaną tomografię komputerową, na podstawie której są tworzone indywidualne, zgodne z anatomią pacjenta plany leczenia.

Dwa razy w tygodniu w dziale odbywają się KONSYLIA INTERDYSCYPLINARNE w ramach „PAKIETU ONKOLOGICZNEGO” z udziałem lekarzy specjalistów: radioterapii onkologicznej, onkologów klinicznych, chirurgów, urologów, hematologów, otolaryngologów.

Stosujemy techniki radioterapii konformalnej, IMRT, a także technikę terapii łukowej (RapidArc). Każdy chory ma w trakcie leczenia wykonywane kontrolne zdjęcia weryfikujące zgodność z planem leczenia, zaś pacjenci z nowotworami prostaty dodatkowo mają wszczepiane znaczniki do gruczołu krokowego celem poprawy jakości napromieniania.

Filia Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy wyposażona jest w zintegrowaną linię terapeutyczną, w skład której wchodzą dwa wysokoenergetyczne akceleratory liniowe, tomograf komputerowy z funkcją wirtualnej symulacji oraz system zarządzania i weryfikacji z bezpośrednim podłączeniem do serwerów: obrazowego i bazodanowego znajdujących się ośrodku macierzystym we Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Onkologii).