Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu dnia 30 listopada 2016r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologicznych badań specjalistycznych

Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu dnia 30 listopada 2016r. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologicznych badań specjalistycznych
0 30 listopada 2016

Dyrektora Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

 dnia 30 listopada 2016 r.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologicznych badań specjalistycznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz leczonych w poradni specjalistycznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Posted in Konkursy by Dorota Sęk